jueves, 27 de marzo de 2008

Correo TV, primeira privada galega que emitirá en TDT

Correo TV comezará as emisións en TDT nas próximas semanas, previsiblemente antes de que finalice o mes de abril. Onte, os técnicos de Retegal, empresa pública galega encargada de difundir o sinal da canle compostelá, procedían a colocar unha antena procedente de Alemaña no alto da torre do centro emisor do Pedroso. Para iso utilizaron un guindastre xigante, que elevou os paneis a 65 metros de altura.

A canle de televisión do Grupo Correo Galego será o primeiro privado galego que dá o salto á TDT, converténdose así en pioneiro da nova tecnoloxía no ámbito da comunidade e adiantándose ao apagamento analóxico en máis dun ano. Dentro do plan de transición da tecnoloxía analóxica á dixital, está previsto que o cesamento das emisións analóxicas na demarcación de Santiago prodúzase no primeiro semestre de 2009, mentres que a data límite para o conxunto de Galicia e España será o 3 de abril de 2010.

Desta forma, Correo TV adiántase ás previsións oficiais. A nova televisión cubrirá, con centro en Santiago, un área de 300.000 habitantes. As emisións chegarán a todos os municipios da comarca, cunha calidade de imaxe e son extraordinaria. Poderá sintonizarse na canle 23 da TDT.

Editorial Compostela posúe licenzas para a explotación de catro emisoras de televisión dixital terrestre local. Ademais da referida a Santiago, tamén porá en marcha emisoras nas demarcacións de Ribeira, Lalín e Vimianzo.

Recentemente foille concedido polo Ministerio de Industria o dominio do espectro radioeléctrico para emitir en dixital nas citadas demarcacións. A área de cobertura das catro emisoras do Grupo Correo Galego chega a unha poboación superior ao medio millón de habitantes, no centro de Galicia, unha zona de gran dinamismo económico e social.A TDT ofrece, xunto a unha excelente calidade de son e imaxe, a posibilidade de implantar servizos adicionais, similares a un terminal de computador. Coa tecnoloxía dixital cambia a forma de ver e entender a televisión. A
caixa boba deixa de ser tal, un obxecto pasivo, para converterse en instrumento interactivo. Con esta iniciativa o Grupo Correo Galego colócase á fronte, en primeira liña dos avances tecnolóxicos, cunha aposta firme e decidida pola televisión do futuro.

O inicio das emisións en dixital será antes, ata, que o das cadeas autonómicas, cuxa concesión producir con moita antelación ás locais.

Fonte: el correo gallego (adaptado)

TVE prepara unha canle cultural para a TDT

En colaboración co Ministerio de Cultura, empezará a emitir a pleno rendemento co apagamento analóxico, en abril de 2010. Pere Roca foi nomeado director desta nova canle.

Pere Roca -profesional dos medios audiovisuais con longa experiencia no sector, docente en varias universidades e licenciado en Lingua e Literatura- será o director da nova Canle Cultural que porá en marcha proximamente TVE en colaboración co Ministerio de Cultura. O nomeamento foi comunicado hoxe ao Consello de Administración da Corporación RTVE polo seu Presidente, Luís Fernández.

Segundo o protocolo subscrito recentemente co citado Ministerio, a Corporación RTVE comprométese a definir e desenvolver unha Canle Cultural integrado na oferta de TVE e con carácter multimedia. A Canle deberá estar a pleno funcionamento en abril de 2010 (data do apagamento analóxico) cunha programación de 24 horas diarias. Con anterioridade, iniciaranse emisións en probas ou con programación reducida. A Canle Cultural de RTVE contará coa colaboración directa do Ministerio de Cultura, que participará na definición dos obxectivos mediante a firma dos oportunos convenios.

Unha canle pro activo

Pere Roca sinalou que, en primeiro lugar, agradece "á Corporación a confianza que me outorga co nomeamento. O cargo leva o que calquera profesional dos medios audiovisuais anhela: espazo de manobra, contidos e alto risco. Espero estar á altura das circunstancias."

"No sigo XXI, a televisión ha eclosionado, parece estar en todas partes e ao mesmo tempo en ningunha", engadiu o novo director da Canle Cultural. Baixa o consumo tradicional, pero crece unha audiencia prol activa na procura de contidos. A Canle Cultural de RTVE non pode esperar pasivamente ao cidadán-espectador senón saír a por a súa audiencia e confiar con descaro no enorme atractivo da súa materia prima".

Pere Roca foi, desde 2005 e ata agora, deseñador e primeiro director do CDA (Centre de Desenvolupament Audiovisual), adscrito ao Institut Català de lles Industries Culturals. A súa actividade profesional no sector remóntase a 1977. Ocupou, entre outros postos de responsabilidade, a Dirección do departamento de desenvolvemento da distribuidora Filmax (1999-2004); a Dirección adxunta de Programas da TVC (Televisió de Catalunya), entre 1996 e 1999, e a Dirección da produtora de documentais e reportaxes Farringdon Films London (1996).

Paralelamente, exerceu a docencia. foi profesor en universidades españolas e doutros países europeos na especialidade de desenvolvemento de contidos e produción executiva.

TVE co Ministerio de Cultura

A Canle Cultural atenderá prioritariamente a actividade cultural española e en español, o que implica, por unha banda, a que se produce en España -tanto en castelán como en calquera dos idiomas oficiais no Estado- e, por outra, a que se xera en español, preferentemente en Iberoamérica.

A Canle Cultural garantirá unha cobertura plena no territorio español e tratará de alcanzar unha presenza o máis ampla posible no mundo.

A Corporación RTVE asumirá a xestión da Canle e incluirá nos seus orzamentos as partidas correspondentes para o seu correcto funcionamento, incluíndo tanto as achegas específicas que poida recibir das entidades colaboradoras como os ingresos que xere a actividade da Canle, talles como vendas de dereitos, ingresos comerciais e outros.

O Ministerio de Cultura contribuirá ao financiamento e xestión da Canle Cultural na forma que se determine nos oportunos convenios de colaboración que se celebren en desenvolvemento do protocolo subscrito con TVE.

A Corporación RTVE e o Ministerio de Cultura poderán invitar, de mutuo acordo, a todas aquelas institucións e entidades representativas do ámbito político, social, cultural e económico -consideradas de interese para o proxecto- a participar na Canle Cultural. Está prevista, neste sentido, a creación dun Consello Asesor para a xestión e a programación.

FOnte: formulatv (Adaptado)