viernes, 18 de enero de 2008

Haberá que ter TDT para poder ver o Europeo de Balomnano

Os amantes do balonmán terán que facerse cun sintonizador de Televisión Dixital Terrestre para poder seguir este Europeo. Sogecable, propietaria dos dereitos de retransmisión do Europeo de Balonmán de Noruega 2008, anunciou que só emitirá os partidos da selección española a través da Televisión Dixital Terrestre.

Segundo comunicou a empresa, a emisión de Cuatro en TDT emitirá todos os encontros da selección española de Balonmán. No entanto, "se o combinado nacional chegase a semifinais" a cadea emitiría os encontros de España na súa emisión analóxica.


Fonte: marca

Os cidadáns xa poden coñecer os avisos urxentes do Concello de Zaragza a través de TDT

O Director Xeral de Ciencia e Tecnoloxía, Ricardo Cavero, e a responsable de zaragoza.é, Mª Jesús Fernández, presentaron esta mañá os novos servizos de información ao cidadán que o Concello de Zaragoza puxo en marcha a través de Televisión Dixital Terrestre (TDT), entre os que destaca a posibilidade de acceder á información turística da cidade, coñecer a oferta de emprego municipal ou dar conta dos principais avisos de interese ou urxencia da cidade.

Estes novos servizos ponse en marcha coincidindo co comezo da 'conta atrás' para que se produza o chamado 'apagamento analóxico'. O pasado martes 1 de xaneiro iniciouse esta conversión paulatina destinada a que as televisións analóxicas emitan exclusivamente en sinal dixital. As primeiras son as televisións locais cuxo marxe prorrogar ata decembro de 2008. O resto, as televisións rexionais e nacionais, teñen prazo ata o 3 de abril de 2010, día en que se producirá o chamado 'apagamento analóxico'.

Ante este cambio de adaptación tecnolóxica e co afán de servizo, o Concello de Zaragoza pretende facilitar aos cidadáns o acceso ás novas tecnoloxías e que o seu uso xeneralícese e normalice. De aí os diferentes proxectos que levan a cabo e a multitude de posibilidades que permiten os servizos de información, comunicación e transacción da Rede municipal de Portais.

'Trátase de abrir un portelo municipal no cuarto de estar de cada zaragozano. Queremos suprimir barreiras de acceso á sociedade da información e con esta iniciativa conséguese que xente máis habituada a manexar o mando da televisión que o rato dun computador, perda o medo á tecnoloxía', explicou Ricardo Cavero.

O Concello de Zaragoza é o primeiro consistorio de España que transmitiu información cidadá por TDT. En outubro de 2006 iniciouse esta transmisión de datos por medio desta tecnoloxía, tamén a través do sinal de Aragón Tv, incluíndo os principais eventos e avisos da programación das festas do Alicerce daquel ano.

Agora, complétase a oferta de información con novos servizos ao cidadán que pretenden impulsar a inminente e obrigatoria implantación da TDT en España á vez que se facilita o acceso dos zaragozanos ás novas tecnoloxías.

Cunha estrutura visual moi similar á zaragoza.é e unha actualización constante, os novos servizos que o Concello de Zaragoza ofrece a través de TDT están recollidos en cinco bloques de información: o concello, a cidade, para a xente, turismo e colabora.

No bloque 'O Concello' están incluídos os servizos: 'Hoxe Destacamos', onde se expón eventos municipais e noticias de importancia sobre a cidade, 'Oferta de Emprego', onde se dá información sobre as prazas ofertadas polo Concello tanto oposicións como interinidades, 'Taboleiro Municipal', no que se inclúen anuncios municipais oficiais, 'Avisos', información de interese ou de urxencia relacionada coa Administración Municipal.

No bloque 'A Cidade' están incluídos os servizos: 'Noticias', informacións de interese relacionadas con Zaragoza, 'Axenda Cultural', onde se expón actividades culturais, de lecer, exposicións e 'Avisos', información de interese ou de urxencia como cortes de tráfico e de auga, incidencias na vía pública en xeral, etc.

No bloque 'Para a Xente' están incluídos os servizos: 'Atención ao Cidadán', onde se detalla a relación de Oficinas municipais de atención ao cidadán: Atención Telefónica 010, Oficina de Relacións co Cidadán, CIPAJ para temas xuvenís, Información de Urbanismo, Información e Asistencia ao Contribuínte, Información ao Consumidor, Xuntas Municipais e Xuntas Veciñais e 'Avisos', información de interese ou de urxencia organizada por sectores de poboación.

No bloque 'Turismo' están incluídos os servizos: 'Oficinas de Turismo', onde se detalla a relación e descrición das Oficinas de Turismo da cidade, 'Que visitar', cunha relación e descrición (horario, estilo, visitas, accesibilidade) dos dez monumentos máis emblemáticos da cidade entre os que destaca a Basílica do Alicerce, A Seo, a Aljafería e A Lonxa. 'Avisos', información de interese ou de urxencia relacionada co Turismo.

No bloque 'Participa' están incluídos os servizos: 'Queixas e Suxestións', servizo interactivo no que se inclúe un formulario que achegar suxestións, solicitudes ou queixas ao Concello. 'Estado de Solares', onde se pode deixar constancia do estado dalgún solar de Zaragoza. A través de 'Barreiras Arquitectónicas' pódese participar no programa de mellora do estado de accesibilidade de espazos urbanizados e edificios públicos que ten en marcha o Concello así como pódese enviar solicitudes de información ou propostas sobre as deficiencias na accesibilidade e as barreiras arquitectónicas da cidade. Todos os servizos incluídos neste bloque son interactivos, é dicir, permiten a retroalimentación, a participación do receptor na emisión.

A Televisión Dixital Terrestre (TDT) é unha nova tecnoloxía para difundir sinais de televisión que proximamente substituirá por completo a televisión analóxica convencional. Aplicando a tecnoloxía dixital á emisión conséguense maiores vantaxes como conseguir que a calidade das imaxes sexa comparable á dun DVD, que se permita, por capacidade, un maior número de emisoras no mesmo espazo radioeléctrico (onde agora emite un analóxico, caberán de tres a cinco programas) ou que o sinal sexa moito máis inmune a interferencias do que o é a emisión analóxica (factor especialmente importante en áreas urbanas).

A TDT transmítese por medio de ondas sen necesidade de cable ou satélite, serve a antena UHF convencional cun amplificador da recepción das canles de TDT -sempre que devandita antena sexa posterior a 1995-. O aparello receptor de televisión necesita un decodificador de TDT, aínda que agora a maioría das televisións teñen incorporado este decodificador. A tendencia de futuro é a TDT Interactiva, a mesma que desenvolve o Concello de Zaragoza e que xa é habitual e común en moitos lugares do mundo, razón pola que é conveniente adquirir un decodificador interactivo, é dicir, que dispoña de tecnoloxía MHP -Multimedia Home Platform-. Tal e como ocorre con Internet, para que se permita a participación do usuario na emisión, necesítase conexión ADSL por onde se transmitan os datos

Fonte: actualidade.terra.es

Catro poderosos empresarios dispútanse as dúas canles de televisión en Castela A Mancha

Catro influentes empresarios de Castela-A Mancha coincidiron neste concurso no que está en xogo a concesión administrativa de dúas canles de televisión dixital terrestre de ámbito rexional.

No caso das televisións rexionais hai dúas canles dispoñibles para os que se presentaron sete ofertas por parte doutras tantas empresas ou agrupacións de distintas sociedades. Segundo fontes informadas, das sete propostas hai algunhas que deberían ser automaticamente rexeitadas por non cumprir o establecido no prego de condicións. As mesmas fontes indican que só catro das sete ofertas teñen algunha posibilidade de saír adiante.

A que se sitúa en mellor lugar é a de Domingo Díaz de Mera, cuxas relaciones co Goberno rexional, a súa experiencia en medios audiovisuais e a súa capacidade empresarial en leste e outros ámbitos convértena na aspirante máis seria. Díaz de Mera, ao contrario que noutros procesos de concesión de medios, non participa co Grupo Présa, que só aspira a conseguir a concesión dalgunhas locais alí onde ten presenza Localia, como Toledo, Albacete ou Cidade Real. Tampouco O Mundo TV presentou ofertas.

Outro dos empresarios aspirantes é o albaceteño José Vicente García Palazón, tamén experto na posta en marcha e desenvolvemento de medios de comunicación. A través de Radio, Prensa e Televisión, S.L., e apoiado polo Grupo Vocento, con quen comparte a aínda inestable rede de Punto Radio na rexión, Palazón é outro dos empresarios desta Comunidade que están en primeira liña cada vez que o Goberno abre procesos de adxudicación de medios audiovisuais.

Antonio Méndez Pozo, coñecido empresario procedente de Castela e León pero con intereses na nosa Comunidade desde fai máis dun lustro, está tamén na loita por un das canles autonómicas de TDT. Ser propietario das sete cabeceiras da Tribuna na rexión e dunha televisión local sitúalle en boa posición.

E un cuarto empresario con influencia e capacidade económica que tamén entrou nesta pugna é o albaceteño José Manuel Martínez, propietario da potente Ajusa (investiga as baterías de hidróxeno para os automóbiles), dunha das televisións locais da capital e do diario O Pobo de Albacete. Non acode só ao concurso. Martínez Martínez forma parte da Rexional, S.L., unha sociedade constituída expresamente para participar no concurso e na que participan numerosas televisións locais da rexión, entre elas algunhas das máis importantes como Teletoledo (Javier Busnadiego, que promoió a idea), Televisión de Guadalaxara (Jesús María Saboya), Visión 6 (José Manuel Martínez) e Televisión A Mancha (Francisco Casteláns, dono do Grupo Asuco). Tamén estaría na Rexional Santiago Mateo Sauquillo, presidente do Grupo O Día e socio de Domingo Díaz de Mera.

Entre todas estas televisións achegan unha importante infraestrutura coa que cobren a Comunidade. Iso, unido á influencia de moitos deles no campo da comunicación, colócalles en bo lugar.

A pelota está no campo do Goberno rexional, que decidirá quen son os adxudicatarios logo das eleccións xerais.


Fonte: eldigitalcastillalamancha.es