sábado, 1 de diciembre de 2007

Historia da TDT en España

A TDT cumpriu, o 30 de Novembro, 2 anos, e aquí subo a historia da TDT en España e información esencial sobre as canles da TDT
____________________________________________________________
DESENROLO DA TDT EN ESPAÑA

De estar na cabeza a estar na cola

Ben é certo que España foi un dos países pioneiros xunto con Reino Unido no inicio das emisións de TDT, pero non o é menos o feito de que en pouco tempo quedou á cola en canto a desenvolvemento e implantación desta tecnoloxía refírese.

Así, desde que en 2000 iniciáronse as emisións da plataforma de pago Quiero TV e posteriormente dalgunhas canles en aberto, a implantación da TDT foi practicamente nula. Ata ben entrado o 2005, a TDT só lograra introducirse no 3% dos fogares, debido ao estancamento producido na súa implantación. Este ten tres motivos:

- A quebra da plataforma de pago Quiero TV, o que deixou á televisión dixital terrestre sen apenas ningún produto diferenciador respecto das emisións analóxicas.

- A falta de promoción do sistema dixital, que tivo como resultado que a xente ignore a existencia da tecnoloxía e as vantaxes que ofrece.

- A asociación errónea que adoita facer a poboación dos termos "dixital" e "de pago", cando en realidade a TDT é gratuíta.

Unindo estes factores, é lóxico que se dea o paradoxo de que España foi un dos primeiros países en apostar pola TDT, e que sexan moitos os países que foron sacando claras vantaxes ao noso país en canto a oferta de canles e implantación da tecnoloxía durante bastante tempo.

Etapas da TDT en España

A TDT leva connosco poucos anos, pero xa conta con varias etapas moi diferenciadas que convén coñecer, para entender por que se produce agora o interese sobre ela e non antes:

- 1998 - 2000: Período de probas técnicas.

- 2000 - 2002: Período de actividade de Quiero TV, ofrecendo case unha vintena de canles, así como internet a través do televisor, o cal supuxo unha oferta diferenciadora fronte a Canle Satélite Dixital e Vía Dixital.

- Xuño 2002 - Novembro 2005: Tras o peche de Quiero TV, existiron emisións básicas cos mesmos operador nacionais que en analóxico, engadíndose a eles Veo TV e Net TV, que en 2004 reduciron a súa cobertura de máis do 80% ao 25% da poboación.

- Novembro 2005 - Abril 2010: Reactivación da TDT (lanzamento de novas canles exclusivas, convocatoria de concursos para canles autonómicas e locais) que ten como obxectivo iniciar un período de transición ata o apagamento analóxico.

- Desde o 3 de abril de 2010: Pleno funcionamento da TDT, con máis do 95% de cobertura. Esta tecnoloxía substituirá entón completa e definitivamente á televisión convencional analóxica, e ampliarase a oferta de canles e servizos.

CRONOLOXÍA DA TDT EN ESPAÑA

1998-2002: Inicio de andadura e pimeiras emisións

- 1998: Telefónica intenta, mediante varias filiais obter permiso para operar en probas con emisións dixitais na Comunidade de Madrid. Con todo, nunca logrou obter ningunha licenza que lle permitise realizar tales operacións. Pola súa banda, realízanse as primeiras probas técnicas desde a Torre de Collserola (Barcelona) por parte da televisión pública de Cataluña.

- 1999: O 18 de xuño concedeuse a Onda Dixital (posteriormente denominada Quero TV, con Retevisión como socio de referencia) a concesión para explotar o servizo de televisión dixital durante un tempo de 10 anos, con posibilidade de renovación por períodos similares.

- En decembro de 1999 outorgáronse dúas licenzas de carácter autonómico na Comunidade de Madrid: Onda Seis (participada por Vocento) e Quiero Madrid (canle en aberto xestionado por Quiero TV, propiedade do grupo Axunta).

- 2000, ano do comezo de emisións: O 5 de maio comezaron as emisións de Quiero TV, plataforma que chegou a contar con case unha vintena de canles temáticas, entre os que se atopaban as canles premium de Vía Dixital denominados Gran Vía. En Nadais dese mesmo ano, a plataforma xa conseguira ter na súa carteira máis de 200.000 clientes.

- Neste ano (en concreto, o 1 de outubro) saíron as emisións do Ente Público da Comunidade de Madrid: por unha lado Telemadrid (mesma programación que en analóxico), e por outro, A Outra (segunda canle de Telemadrid, dedicado á cultura e á sociedade actual, tratando todos eses temas cunha dinámica de vangarda).

- Un mes máis tarde, en novembro, comezan as emisións de Onda Seis, un novo concepto de televisión, que emitía durante 18 horas diarias avances informativos cada hora, dedicando toda a súa programación a reportaxes curtas (de entre 30 segundos e 3 minutos de duración). Estes trataban todos os asuntos relacionados coa vida cotiá: economía, sociedade, política, deporte, cultura, lecer, comercios, .... A principal novidade que achegaba a canle fronte á televisión convencional concentrábase na intención de incorporar unha ampla gama de aplicacións interactivas de carácter informativo e con vocación de servizo público, que complementaba a oferta da canle de televisión. As perdas que xeraba a canle pola súa escasa repercusión mediática, tiveron como consecuencia unha dura redución de custos cando tan só pasara un ano desde a posta en marcha do proxecto, polo que o esquema da canle cambiou considerablemente na tempada 2001-2002 para pasar a ofrecer unha oferta xeneralista común e corrente, con informativos, cine, programas infantís, series... Esta concesión foi a primeira con cobertura autonómica e de carácter privado no sistema dixital no noso país.

- 2001: A Outra comeza as súas emisións regulares o 19 de marzo, exclusivamente en TDT. Pola súa banda, Quiero TV ofrece internet a través da televisión, desenvolvendo a interactividade como un dos seus puntos fortes. Así, a empresa asinou acordos con, entre outros, Silicon Artists, empresa que desenvolveu, entre outras aplicacións, un videoxogo para que os abonados á plataforma puidesen competir entre si. Con todo, a compañía por aquel entón xa mostraba síntomas de inquietude empresarial, posto que había continuos despedimentos e reaxustes de persoal. Os accionistas empezan, ademais, a ter discrepancias sobre o modelo de negocio e as posibilidades que lles ofrece o mercado.

- En xuño dese ano formalízanse e conceden as licenzas para dúas novas cadeas xeneralistas de cobertura nacional: Veo TV e Net TV. A primeira está participada por Recoletos e o diario O Mundo (a través de Unedisa), mentres que a segunda ten detrás ao grupo Vocento, entre outros accionistas.

2002-2005: amplíase a oferta en aberto e desaparece Quiero TV

2002: Inícianse en abril as emisións en TDT das canles nacionais que emiten en analóxico: TVE1, TVE2, Antena3, Telecinco e Canal+ (só programación en aberto, xa que nunca se comercializou o seu sinal TDT).

- Con todo, a implantación da TDT non despega e o número de abonados a Quiero TV queda estancado. Isto puxo en completo perigo a viabilidade da plataforma, que finalmente deixaría de prestar servizo en xuño dese mesmo ano. Sempre resultou curioso como algúns accionistas nunca quixeron vender a compañía, senón directamente pechala. Foron moitas as controversias creadas entre directivos e traballadores, aínda que as empresas propietarias tamén protagonizaron algúns escándalos polas súas desavinzas.

- En maio de 2002 dan comezo as emisións de TVC en TDT con dous sinais: TV3 e Canle33. Case desde o comezo, realizáronse varias probas técnicas sobre o estándar MHP.

- Tras o fracaso que supuxo Quiero TV (a que podería ser considerada como "TDT de pago") e o seu cesamento de emisións, o espazo radioeléctrico que utilizaba quedou libre. Unha pequena parte deste foi utilizado para que puidesen ver a luz as novas cadeas xeneralistas Veo TV e Net TV o 18 de xuño, practicamente un ano logo de obter as licenzas. Para entón, Veo TV xa anunciara que non ofrecería programación propia ata que non houbese un nivel suficiente de fogares con acceso á TDT.

- Ese mesmo mes de xuño prodúcese a primeira denuncia por parte de Veo TV e Net TV cara a Retevisión, acusándoa de aproveitarse da súa posición dominante para impor prezos abusivos polo transporte do seu sinal. Aínda que as outras operador podíanse permitir eses custos debido aos beneficios obtidos polas emisións analóxicas, estas novas cadeas non contaban con tal posibilidade, polo que supuña un grave prexuízo ao desenvolvemento destas novas canles.

- Algúns dos fabricantes españois de electrónica especializados, como Televés, FTE Maximal ou Intelsis víronse obrigados en 2002 a saír ao estranxeiro (Francia, Italia e Reino Unido, principalmente) cos seus equipos para facerse cun mercado que quedaría totalmente estancado en España durante varios anos.

- Desde xuño de 2002 ata febreiro de 2004 non houbo ningunha novidade no mundo da TDT. Esta caera completamente no esquecemento e ninguén presentaba inquietude ou interese pola nova tecnoloxía. Nese mes Veo TV e Net TV conseguiron unha moratoria por parte da Administración que flexibilizaba as obrigacións de emisión adquiridas na firma das correspondentes concesións. A nova situación regulatoria rebaixaba as súas obrigacións de cobertura do 80% ao 25% da poboación ata xaneiro de 2007. Esas emisións reducíronse aos núcleos de Madrid, Barcelona e Valencia mentres a TDT ía ampliando a súa implantación na sociedade.

- A finais de 2004, as cadeas xeneralistas Antena3 e Telecinco, apoiadas por fabricantes da talla de Nokia, Panasonic, Philips, Samsung e Sony, levaron a cabo unha pequena campaña de promoción da TDT, explicando brevemente cales eran algunhas das vantaxes que ofrecía a TDT respecto da televisión convencional. A campaña publicitaria tivo como efecto que moitos instaladores e antenistas comezasen a recibir chamadas nas que a xente interesábase por saber máis sobre a TDT. No mes de novembro, Telemadrid decide solicitar ao Goberno unha licenza para emitir a súa segunda canle A Outra en analóxico, e poder así rendibilizalo, algo que aínda non puidera facer a pesar de estar operativo desde o ano 2000.

- Por parte do Goberno, declárase un Plan de Medidas Urxentes para potenciar a televisión dixital terrestre, que estivo rodeado de certa polémica. O punto que creou máis discrepancias foi o que facía referencia á eliminación do límite de tres canles privadas, o que abría a posibilidade de que o Goberno concedese novas canles analóxicas. Isto, ben visto desde o sector publicitario, pero non desde as operadoras privadas e a oposición, puña en dúbida a intención real do Goberno de potenciar a TDT.

2005-actualidade: relanzamento e periódo de transición

- Ao longo do 2005 son moitas as informacións que aparecen referidas á TDT. Algunhas fan referencia aos concursos que se convocan e resólvense baixo a tutela das Comunidades Autónomas para a concesión de licenzas de cobertura autonómica e, sobre todo, de ámbito local. Tamén se van facendo públicos os plans de TVE de querer liderar a TDT (o Ente pediu dúas canles multiplex para emitir oito canles) expresando a súa vontade de crear unha canle infantil.

- A mediados de marzo, City TV, televisión local de Barcelona, inicia a súa andaina na TDT cunha cobertura reducida dentro da cidade condal. Os plans pasan por ila ampliando nos seguintes meses.

- En xuño de 2005 queda revogada por parte do Goberno da Comunidade de Madrid a licenza de Quiero Madrid, debido ao incumprimento dos requisitos mínimos para poder manter no seu poder devandita licenza. Así, en agosto convocouse un novo concurso, aínda por resolver.

- A finais do mes de xullo o Consello de Ministros concede a posibilidade de realizar probas técnicas para a TDT de mobilidade, utilizando a norma DVB-H. Esta permite a recepción de canles dixitais en dispositivos móbiles, como teléfonos ou videoconsolas. Se desexa ver a configuración de operadores que se determinou neste Consello de Ministros, visite a seguinte sección, dedicada á Actualidade da TDT.

- Durante o verán fóronse efectuando numerosas probas técnicas en moitas rexións do país, como Xirona, Bilbao, A Coruña, Toledo, Valladolid, Sevilla, Valencia, etc...de face ao inminente inicio de emisións das novas canles no outono de 2005. Estas emisións de probas consistiron na utilización das distintas canles multiplex para difundir aplicacións interactivas, sinais de vídeo con cartas de axuste ou a propia emisión de Veo TV e Net TV, sempre con carácter temporal e experimental.

- O 31 de agosto o Goberno fai público que non pode autorizar á Outra a emitir en analóxico, ao quedar prohibido segundo a lexislación vixente. Esta entrou en vigor dous meses atrás pero a solicitude da canle autonómica realizouse máis de medio ano antes de devandita circunstancia. Máis tarde, o Ministerio esgrimiu outros motivos talles como que a canle obstacularizaría a implantación da TDT, que non había espectro radioeléctrico suficiente, etc.

- En setembro de 2005, concretamente o día 2, dáse a coñecer que o Goberno desestima a solicitude de Veo TV e Net TV para poder emitir en analóxico temporalmente mentres se amplía o número de fogares con acceso á TDT. Esta solicitude fíxose meses antes co ánimo de poder empezar a configurar unha grella propia sen riscos de saír prexudicada economicamente ante a inviabilidad de emitir unicamente en dixital. A negativa do Goberno estivo baseada, principalmente, na falta de espazo radioeléctrico para poder levar a cabo tales emisións sen xerar problemas a outros operadores, así como no carácter exclusivamente dixital das licenzas outorgadas no ano 2001.

- Mentres tanto, na Comunidade de Madrid, numerosas televisións locais así como sindicatos e o PSOE piden explicacións ao Goberno rexional pola adxudicación de licenzas de televisión local resoltas a primeiros de agosto. Mentres que o PSOE interpuxo un contencioso administrativo por irregularidades manifestas, a televisión local de présa Localia TV tamén fixo o propio para defender os seus intereses, que non resultou gañadora de ningunha licenza en toda a Comunidade.

- Pola súa banda, A Outra, que ata entón foi unha canle exclusiva da TDT, comeza o día 15 de setembro as súas emisións en probas en sistema analóxico baixo unha nova identidade gráfica e cunha nova programación. Estas emisións contaron coa oposición dalgunhas das cadeas locais que quedaron sen licenza no concurso de TDT local. Estas optaron por obstaculizar as emisións da segunda canle autonómica madrileño emitindo polo seu mesma frecuencia. As emisoras que desenvolveron tal actividade foron Tele K, Canle33 e Duson TV, a cal viña utilizando esa mesma frecuencia con anterioridade. Aínda que Tele K cesou as súas emisións por esa frecuencia a finais de outubro, o resto de emisoras continuaron o boicot.

- O 18 de outubro quedou asinado o convenio de colaboración entre os operadores nacionais (TVE, Antena3, Sogecable, Telecinco, Net TV, Veo TV e Forta) xunto con Abertis para a creación dunha Asociación prol TDT (cuxo nomee é Impulsa TDT), dedicada a facilitar a implantación da TDT entre a sociedade española. Compromiso, financiamento e promoción son algunhas das bases que se pon encima da mesa para intentar que a TDT despegue. Ao longo de outubro e novembro, os operadores foron presentando os seus proxectos ao Goberno para o correspondente visto e prace e consecuente licitación.

- Inícianse tamén neste outono as emisións de tecnoloxía DVB-H, orientada á recepción de televisión dixital en dispositivos móbiles, como teléfonos ou PDAs. As emisións teñen carácter de proba, e a súa recepción queda reducida a 500 individuos, participantes do proxecto. Estas teñen previsto prolongarse ata o mes de febreiro de 2006.

- Desde o día 10 de novembro ata o 30, Abertis leva a cabo un período de probas ao longo e ancho de toda a xeografía española para constatar que gozan de boa saúde os centros emisores. Algunhas das dificultades que se atoparon inicialmente á hora de captar esas probas viñeron por culpa de operadores locais analóxicos sen licenza, que ocupaban as frecuencias reservadas para a televisión dixital terrestre. Se o xoves 10 de novembro apareceu unha carta de axuste por cada un das canles múltiples que se activaron, o venres 11 saíron ao aire en probas as canles de TVE Teledeporte e Canle 24 Horas. Durante algúns días tamén se puideron ver vídeos promocionais das canles de TVE.

- O 25 de novembro concedeuse no Consello de Ministros a sexta canle privada en España, tras os tres tradicionais analóxicos (Antena3, Telecinco, Sogecable) e dúas dixitais (Net TV e Vexo TV) ao proxecto denominado A Sexta, xestionado por Televisa e GAMP, un conglomerado composto polas produtoras españolas Mediapro, Globomedia, O Terrat, Drive e Bainet. Ademais, asignáronse as frecuencias dixitais do seguinte xeito:
RGN: RTVE, RTVE, RTVE, RTVE, RTVE
Mux66: RTVE, Vexo TV, Vexo TV, Net TV
Mux67: Sogecable, Sogecable, Sogecable, A Sexta
Mux68: Telecinco, Telecinco, Telecinco, Net TV
Mux69: Antena3, Antena3, Antena3, A Sexta

- O 26 de novembro comezaron as primeiras emisións dixitais pertencentes a unha televisión local: Barcelona TV. Esta canle, de titularidade pública, xa viña desenvolvendo a súa actividade no sistema analóxico. Dous días despois, iniciáronse as emisións regulares de Canle300, a cuarta canle de TVC, dedicado á emisión de cine e series, e que comezou a súa emisión en probas o 22 de novembro.

- O 30 de novembro deron comezo, tal e como estaba previsto desde o anterior mes de xullo, as emisións das novas canles de televisión dixital, lanzados polos operadores nacionais xa existentes. Así, a oferta de canles nacionais que se lanzou foi a seguinte:

TVE: A 1, A 2, 24 Horas, Teledeporte, Clan TVE (Clan TVE/50 TV daquela) TVE e Canle Cidadá/Parlamento (aínda sen emisións)
Antena3 Televisión: Antena3, Antena Nova e Antena Neox
Sogecable: Catro, CNN e 40 Latino
Gestevisión Telecinco: Telecinco, Telecinco Estrelas e Telecinco Sport
Veo Televisión: Veo TV e SETenVeo
Sdad Xestora de televisión Net TV: Net TV e Flymusic.
A Sexta: laSexta, Hogar 10 (Telehit ata o 30 de xulio)

A estas canles débense engadir os dous lanzados con posterioridade pola Sexta.

- O 12 de decembro tivo lugar a Inauguración Oficial da Televisión Dixital Terrestre no Aeroporto de Barallas, con representantes dos distintos operadores e do Ministerio de Industria.

- Aos poucos continúan adxudicándose as licenzas de ámbito local e autonómico. Así, o 30 de decembro quedaron resoltos os concursos de televisión dixital local e autonómica de Murcia e Valencia, rodeados, do mesmo xeito que no caso de Madrid, de certa polémica. Dáse a circunstancia de que algúns dos adxudicatarios madrileños conseguiron tamén algunhas frecuencias nestas rexións, por exemplo Liberdade Dixital, Uniprex ou Unedisa.

- O 20 de febreiro A Sexta inicia a súa emisión en probas, tras mostrar durante máis de mes e medio un bucle identificativo no seu primeiro sinal (dispoñible en TDT e en sistema analóxico, con cobertura unicamente en Madrid e Barcelona).

- O 16 de marzo inícianse as emisións dos sinais da TDT local de Madrid na capital. Sete novos sinais pasaron a estar dispoñibles para todos as madrileños residentes na capital. Estas emisións estaban compostas polas emisións de 8Madrid, en probas, TMT-Popular TV e a canle Intereconomía TV, que emite a través da licenza de Homo Virtualis (e que tamén se puido sintonizar temporalmente a través da segunda canle de Vexo TV). O resto de operadores privados limítanse a ofrecer unha carta de axuste técnica ou simplemente identificativa.

- O 27 de marzo A Sexta, que empeza a ampliar a súa cobertura analóxica, comeza as súas emisións regulares, cun aceso simbólico realizado desde Barcelona no que estivo presente o Ministerio de Industria, José Montilla.

- O 31 de marzo inícianse as emisións dixitais de TD8 en todas as provincias da Comunidade Autónoma de Cataluña, un ano despois de que comezasen en Barcelona.

- Na tarde noite do 25 de abril inícianse as primeiras emisións ilegais de TDT da man de "Acció Cultural do País Valencià", que se dedica a reemitir os sinais das canles pertencentes a TVC ao longo e ancho da Comunidade Valenciana sen conseguir ningún tipo de licenza nos concursos xa celebrados. En primeiro lugar emitiuse desde o centro emisor de Monduber, debido á inminente chegada da Sexta na rexión (á que se lle concedeu a frecuencia que utilizaba ACPV ata entón). Nas seguintes semanas sumáronse, entre outros, os emisores de Carrasqueta, Castelló, Alacante, ... Ademais, non só se difunden como ata entón TV3 e 33/K3, senón que se reemiten igualmente as canles 3/24 e Canle300.

- O 19 de maio o Goberno balear concedeu dúas licenzas de ámbito autonómico e seis de carácter insular. Algúns dos concesionarios xa contaban con licenzas de ámbito local ás que renunciaron para poder facerse cargo das novas licenzas de maior cobertura territorial.

- O 2 de xuño comeza a súa emisión en España Sony Entertainment Television a través do segundo sinal asignado a Vexo Televisión. A canle iniciou a súa programación en probas o día 12.

- A mediados de xuño Aragón TV, Abertis e Mediapro realizan as primeiras probas de televisión dixital de alta definición no noso país con motivo da Semana Internacional do Cine Dixital e a Alta Definición. Pola súa banda, o Ministerio de Industria estima en tres millóns os fogares que poden recibir nas súas casas as canles da TDT, mediante a compra de receptores (1.750.000 unidades ata entón) e abonos a operadores de cable e ADSL.

- O 16 de xuño o segundo sinal da Sexta convértese en TeleHit, que temporalmente redifunde os contidos da famosa canle mexicana en España.

- O 22 de xuño o Consello Audiovisual Catalán elaborou o informe vinculante para a concesión de televisión dixital local en Cataluña (informe aprobado posteriormente o 18 de xullo). Catro días máis tarde, iniciáronse as emisións de TDT autonómica na rexión de Murcia.

- Desde primeiros de xullo RTVE empeza a realizar desconexións rexionais nas Comunidades Autónomas de Canarias e Cataluña, onde RTVE ten instalados importantes centros territoriais que ofrecen unha ampla oferta de programación rexional dentro da programación da 2. Isto permite que canarios e cataláns poidan gozar a través da TDT dos informativos rexionais e da programación propia elaborada polos centros territoriais. Mentres, no resto de Comunidades Autónomas, emítese unha programación neutra, que non dá acceso a programación rexional.

- O 6 de xullo queda resolto o concurso de TDT local galego, que foi moi criticado desde as asociacións de prensa por favorecer a empresas de Madrid fronte ás galegas. O 10 de agosto o Goberno balear formaliza a concesión de licenzas autonómicas e insulares. O 24 de agosto o Goberno do Principado de Asturias asignou tres canles autonómicas de TDT para uso público: dous para o Ente Público de Comunicación do Principado e un terceiro para a prestación de servizos administrativos aos cidadáns. Dous días despois, o Goberno de Aragón resolveu de xeito total o concurso de TDT local que tiña convocado desde meses atrás. O 29 de agosto a Xunta de Andalucía, que por outra banda se atopaba considerando as ofertas presentadas para o concurso de TDT local, reservou dúas das catro canles autonómicos dispoñibles en TDT a RTVA, polo que os outros dous serán xestionados a través de mans privadas. O 4 de setembro quedou deserto o concurso de TDT local en Melilla, despois de que as dúas únicas empresas interesadas mostrasen defectos na documentación presentada á administración local.

- O 2 de outubro deu comezo a campaña gobernamental sobre a Televisión Dixital Terrestre, realizada a través da asociación Impulsa TDT. Para entón, ascenden a 306.000 os edificios que están adaptados para a captación do sinal de Televisión Dixital Terrestre, o que se traduce en 5,9 millóns de fogares.

- O 26 de outubro preséntanse en sociedade as novas televisións locais de Madrid, asociadas en Madrid Dixital Terrestre, xunto con Onda 6, Telemadrid e A Outra. Blas Ferreiro ou Enrique Cerdeira foron algúns dos rostros máis populares que se deron cita no lugar.

- O 12 de novembro Antena 3 estrea coa emisión da película "O Señor dos Aneis: O Retorno do Rei" o sistema "Ultra-Q", que aumenta nun 25% o ancho de banda utilizado pola canle. Isto repercute na calidade de imaxe que se ofrece durante a aplicación deste sistema, xa que se asemella en maior medida a un DVD que á calidade convencional e habitual da televisión dixital.

- O 15 de novembro fanse públicos os plans de RTVE de lanzar as súas canles temáticas a través de satélite (Hispasat e HotBird) para lograr dar ás súas canles unha cobertura universal, conseguindo así que ninguén quede sen os seus sinais polo apagamento analóxico ou por sufrir problemas de recepción de TDT.

- O 15 de novembro o Goberno canario regulou as concesións de canles TDT aos Cabildos e Concellos de todas as Illas. Apenas nove días despois, abriuse o concurso para a licitación de canles TDT operados mediante xestión indirecta.

- O 2 de decembro de 2006 efectúase o desdobramento en TDT das canles catalás K3 e 33 Dixital, que desde este día contan no sistema dixital con sinais diferenciados, mentres que seguen compartindo franxas horarias no sistema analóxico. K3 pasou a compartir sinal con Canle300, dedicado á ficción, mentres que 33Dixital comezou a dispor de sinal 24 horas.

- A finais de ano empezaban a saír os primeiros resultados de audiencia da TDT que contaban cun mínimo de fiabilidade, outorgando unha cota ao novo sistema dixital do 3,7%. Esta cifra, considerablemente baixa, é debida á escasa penetración da TDT nos fogares -ao redor do 14%- e ao pouco uso dáselle aos receptores externos, ben por comodidade ou por tradición. Así, as canles tradicionais seguían sendo máis vistos a través do sistema analóxico que a través da TDT ata nos fogares que contaban con esta tecnoloxía. Outro dos factores é a falta dunha oferta realmente atractiva para os telespectadores, algo que provocou en decembro a reacción do Ministerio de Industria, que advertiu que poderían empezar a revisarse os contidos emitidos e poderíanse cancelar as licenzas dalgunhas canles adicionais concedidos en 2005.

- RTVE fai públicos os seus plans de lanzar a súa oferta completa de televisión dixital a través do satélite para garantir a cobertura universal de todos os españois unha vez déase o denominado "apagamento analóxico", en abril de 2010. Desta forma, aqueles que non estivesen de xeito temporal ou indefinida en zona de cobertura poderían utilizar o sinal do satélite para acceder á oferta de RTVE. O acceso ás canles sería gratuíto e a entrada na plataforma a outros operadores privados estaría aberto.

- Xa en 2007, o 22 de xaneiro o Goberno de Navarra ampliou a licenza local de Popular TV a outras demarcacións nas que se presentou a televisión como única candidata. O 26 de xaneiro o Principado de Asturias outorgaba as licenzas de ámbito local e a única licenza sacada a concurso de ámbito autonómico, xa que se decidiu reservar unha segunda canle ao Ente Público e un terceiro para servizos administrativos.

- En xaneiro lógrase investir a tendencia de vendas que daba como gañadores aos receptores externos. A baixada de prezos polo aumento da demanda, fai que os televisores con sintonizador integrado loren venderse en maior número que os receptores externos, o que ofrecerá unhas condicións de acceso vantaxosas ás canles exclusivas de TDT fronte aos que tamén emiten con tecnoloxía analóxica.

- Durante o mes de febreiro, RTVE culminou o proceso de regionalización do seu sinal, o que permitiu ofrecer desde entón os informativos e programacións rexionais específicas de cada Comunidade Autónoma. Ata a data, emitíase un sinal neutra, que omitía a emisión de informativos rexionais. Canarias e Cataluña, no entanto, xa gozaban deste servizo desde xullo de 2006.

- O 1 de marzo habilitouse por primeira vez en TDT unha aplicación que permitía solicitar o borrador da declaración da Renda, buscar datos fiscais ou a conta catastral a través dos sinais de RTVE, Sogecable, Telecinco e A Sexta.. A partir do 2 de abril púidose solicitar a confirmación do borrador. Tamén en marzo fixéronse públicos os datos de ImpulsaTDT que afirmaban que a TDT superou os 5 puntos porcentuais de cota de pantalla do total de televisión consumido durante o mes de xaneiro. A finais de marzo iniciáronse as emisións de ámbito autonómico na Comunidade Foral de Navarra de Canle4-Localia e Canle6 Navarra.

- O 23 de abril comezaron só en Barcelona as emisións en probas de TVC HD desde a segunda canle múltiple operado por TVC. A oferta inicial constaba de apenas tres horas diarias debido á falta de dispoñibilidade de contidos.

- O 27 de abril fanse públicos os nomes dos concesionarios de TDT autonómica para a Comunidade de Estremadura: Kiss Media e Produtora Audiovisual de Badaxoz..

- Por outra banda, desde ImpulsaTDT empézase a lanzar a mensaxe de que será necesario, antes ou despois, acelerar o proceso de implantación da TDT nos fogares españois. Ata marzo de 2007, o número de fogares co sinal da TDT instalada eran o 17,6% do total, unha porcentaxe demasiada pequeno para a porción de período de transición que leva xa camiñada.

- O 23 de maio o Goberno Balear reparte as licenzas de ámbito local que quedaban libres despois de que os seus anteriores concesionarios renunciasen a elas tras obter licenzas de ámbito autonómico. O 29 de maio aprobouse por parte da Xunta de Andalucía a convocatoria dun novo concurso de dúas canles autonómicas, que completan o panorama audiovisual andaluz. Reservados quedaron dúas canles para Rádioa Televisión de Andalucía.

- O 8 de xuño comezan as emisións locais en probas en TDT de 25TV na demarcación de Barcelona, despois de que se lanzasen as cartas de axuste dos catro operadores concesionarios o anterior 13 de marzo.

- O 12 de xuño faise público por parte de axencias que de xeito consensuado entre Comunidades Autónomas, Ministerio de Industria e operadores de televisión estase elaborando un plan de transición que planifica todo o apagamento analóxico, que será por fases e que divide a España en demarcacións. Isto permitirá efectuar o apagamento de xeito ordenado e evitando posibles colapsos. Poucos días despois informouse de que existirán catro grupos de demarcacións: grupo 0 (proxectos piloto como o de Soria, cuxo límite de emisións analóxicas establécese no 31 de decembro de 2008), grupo A (demarcacións con menos de 500.000 habitantes, límite fixado no 30 de xuño de 2009), grupo B (poboacións entre 500.000 e 600.000 habitantes, límite o 31 de decembro de 2009) e grupo C (poboacións maiores de 600.000 habitantes, límite o 3 de abril de 2010).

- Durante a última semana de xuño tiveron lugar emisións en alta definición por parte da Corporación Aragonesa de Radio e Televisión con motivo da celebración da Semana Internacional TEA07 empregando a norma H.264. O 25 de xuño asinouse por parte do Ministerio de Industria o permiso para que TVC poida dispor de espazo radioeléctrico na Comunidade Valenciana, recíprocamente á Televisión Valenciana, que poderá emitir en territorio catalán. A Comunidade Valenciana, no entanto, recorreu a asignación de frecuencias da segunda canle múltiple autonómico concedido por Industria (que conterá, entre outras canles, o sinal de TVC) por ter unha cobertura reducida, lonxe da da primeira canle múltiple.

- Ao longo de xuño alcánzanse tamén os 5,1 millóns de sintonizadores dixitais venvidos no noso país.

- A mediados de xullo o Goberno Vasco concedeu as licenzas de ámbito local para TDT, deixando algunhas delas condicionadas á revisión dos proxectos nalgúns casos. A finais dese mes, concedeuse unha prórroga para a resolución do concurso de TDT local en Andalucía. Tamén durante este mes de xullo amplíase a cobertura ata o 83,38% da poboación, cumprindo así os mínimos establecidos polo Gobiernoen o Plan Técnico da Televisión Dixital.

- En agosto infórmase desde ImpulsaTDT que se vai a realizar unha nova campaña a nivel nacional orientada aos presidentes das comunidades de veciños para informar dos procesos necesarios para a adaptación das instalacións colectivas. Esta campaña iníciase nas Illas Baleares, e ten a súa razón de ser en que, segundo a asociación, o 80% da poboación vive en bloques de vivendas.

- En setembro ImpulsaTDT fai públicos algúns datos interesantes, como que o 81,5% da poboación ten asumido o que supón a TDT para a televisión analóxica (tecnoloxía de substitución, maiores calidade técnica, maior oferta, ...), que a televisión analóxica vai obtendo na cota mensual de share mínimos históricos (en agosto, 74,2%), que a cota de audiencia da TDT alcanza o 7,4% en too o país e que na Comunidade de Madrid practicamente duplícase hata o 14,7%.

- O 7 de setembro queda establecido o Plan de apagado da televisión analóxica, que establece catro grupos para levar a cabo un cesamento gradual das emisións. O grupo 0 está composto por proxectos técnicos: a data límite para o cesamento das emisións é o 31 de decembro de 2008 e afecta ao 1% da poboación. O grupo A fórmano os núcleos de poboación de ata 500.000 habitantes, ten como data límite para o cesamento de semisiones o 30 de xuño de 2009 e afecta ao 11% da poboación. O grupo B engloba poboacións de entre 500.00 e 700.000 habitantes, que supón o 19,8% da poboación, e a súa data límite é o 31 de decembro de 2009. Para rematar, o grupo C, o grupo maioritario, representa ao 67,6% da poboación e ten como data límite para o cesamento de emisións o 3 de abril de 2010.

- A primeiros de setembro iníciase o proxecto piloto de TDT local de Aznalfarache e Castilleja de la Cuesta, en Sevilla. O proxecto consiste na emisión de Aljarafe TV, a televisión municipal de San Juan de Aznalfarache, acompañada de diversas aplicacións interactivas accesibles para os participantes no proxecto a través dun receptor MHP proporcionado polo Ministerio de Industria.

- O 12 de setembro a Rexión de Murcia pide formalmente unha segunda canle multiplex de ámito autonómico ao Goberno central para a posta en marcha de catro novas canles de televisión na rexión. Nove días despois, é o Goberno balear o que pide un novo multiplex para todas as ilas que permita albergar as emisións de TV3, K3/33, Canle9 e Punt2 (as televisións catalás e valencianas)

- O 28 de setembro ten lugar a experiencia pioneira piloto no noso país 'Campus HD', patrocinada polo Ministerio de Industria, Turismo e Comercio, e coordinada por Telefónica Servizos Audiovisuais. Contou coa participación de Astra, Fresh-IT, Hispasat, hyc, RTVE, Sogecable e Televés. A proba serviu para emitir contidos en alta definición asociados a aplicacións interactivas e comprobar a calidade dos sistemas codificadores máis avanzados nunhas emisións que foron realizadas en aberto aínda que con cobertura limitada aos arredores da Cidade Universitaria de Madrid.

- Co inicio do novo curso e no medio da Guerra do fútbol entre Sogecable (propietaria de Catro e Dixital ) e Mediapro (accionista da Sexta), empézanse a lanzar mensaxes desde esta anunciando que se poderían emitir partidos de Liga de Fútbol Profesional a un custo considerablemente menor que ao que se ofrece en plataformas de pago. Isto segue a liña iniciada meses antes en Estremadura coas probas da TDT 2.0, consistentes en permitir a adquisición de eventos de pago a un determinado número de fogares para saber a reacción e os hábitos dos telespectadores ante a posibilidade de adquirir eventos nesta modalidade a través de cartóns prepago. Desde algúns operadores apúntase á necesidade de recorrer a esta modadlidad para poder financiar todas as programacións accesibles para o telespectador, advertindo de que a torta publicitaria non pode alimentar a catro decenas de canles en aberto porque non hai mercado para todos.

- Durante o mes de setembro logrouse que o 52% dos televisores vendidos tivese sintonizador TDT fronte ao 48% de televisores analóxicos. Por primeira vez a venda de televisores dixitais superou á dos analóxicos, o que supón un novo fito no camiño de transición entre ambas as tecnoloxías.

- O 9 de outubro o Ministerio de Industria concedeu á Comunidade de Madrid un segundo multiplex de ámbito autonómico que dará a oportunidade ao goberno rexional madrileño de conceder novas canles para a televisión privada madrileña e de reservar máis espazo para o Ente Público madrileño. Nesa mesma data, o goberno canario concedeu dous televisioes de ámbito autonómico a Antena 3 Televisión Terrestre e a Radio Popular Cope.

- O 26 de outubro queda establecido que a Comunidade Valenciana terá un novo multiplex autonómico, destinado á emisión de televisións públicas de Comunidades Autonómicas lindeiras a condición de que exista un acordo entre os gobernos rexionais.

- En plena celebración da Feira Broadcast 07, SIDSA presentou o seu sistema de acceso condicional KeyFly, que facilita a posta en marcha de eventos de pago en TDT dun xeito unificado para todas as cadeas mediante cartóns prepago, un método sinxelo e eficaz que se estima que pode ser unha das mellores solucións para a implantación desta modalidade na TDT.

- Pola súa banda, o Goberno catalán aprobou acelerar a migración á TDT, comezando o proceso de apagamento analóxico en 2008 e finalizando este a o longo de 2009, adiantándose así ao redor dun ano ao resto do país. Desde o Goberno rexional anúnciase que non se permitirán emisións analóxicas de ámbito local desde o 1 de xaneiro de 2008 e que se promoverá a creación dos consorcios necesarios para a posta en marcha das televisións públicas de ámbito local a través de TDT.

- A mediados de novembro O Ministerio de Industria e a sociedade Impulsa anuncian que gastarán 6 millóns de euros en ambiciosas campañas publicitarias e informativas a través de medios de comuniación e participación en feiras especializadas para dar a concoer a TDT, o apagamento analóxico e o proceso xeral de migración dun sistema a outro.

- Os días 20 e 21 de novembro ten lugar o II o Congreso de Interactividade e TDT en Alcázar de San Juan. Nel preséntanse por primeira vez aplicacións interactivas que utilizan o DNI electrónico como medio de identificación e aprovéitase a ocasión para dar a coñecer e estender os resultados e experiencias do programa Alcázar Dixital TDT, que creou unha "illa dixital" que facilita o acceso dos veciños de Alcázar de San Juan aos servizos da Sociedade da Información sobre Televisión Dixital Terrestre.

- Froito dos contactos realizados durante o II Congreso sobre Interactividade e TDT local celebrados en Alcázar de San Juan as empresas do sector de TV interactiva acordaron a creación dunha nova Asociación que fomente o desenvolvemento da TV interactiva en España. Os seus principais fins serían: promover o acceso universal á Sociedade da Información, sentar as bases para o desenvolvemento efectivo dos novos modelos de negocio sobre a TV dixital interactiva e impulsar o despregamento rápido de descodificadores de TDT con MHP.

- Na segunda metade de novembro xa se atopaba finalizado e enviado ao Consello Asesor das Telecomunicacións e a Sociedade da Información o borrador do Real Decreto que modificará o Plan Técnico Nacional de Televisión Dixital para permitir as emisións de televisións autonómicas nas rexións lindeiras.

SITUACIÓN ACTUAL DA TDT EN ESPAÑA

2005/2010

- No Consello de Ministros do día 29 de xullo de 2005 aprobouse adiantar dous anos o cesamento definitivo das emisións analóxicas, comunmente denominado "apagamento analóxico", que queda situado agora no ano 2010. Concretamente, as emisións analóxicas continuarán como ata agora ata o 3 de abril dese ano, día no cal toda a televisión pasará a utilizar exclusivamente a tecnoloxía dixital.

- Tamén nese Consello de Ministros, aprobouse a concesión dunha licenza para unha nova canle analóxica, que gradualmente irá ampliando a súa cobertura ata cubrir en abril de 2010 o 70% da poboación a través do seu sinal analóxico, e o 95% mediante o seu sinal dixital (do mesmo xeito que o resto de operadores privados). O control desta canle sería outorgado no Consello de Ministros do 25 de novembro ao consorcio A Sexta, liderado por Televisa e GAMP. Tamén se outorga a Sogecable o cambio de licenza para o seu servizo de televisión privada, deixando de ser de pago (operando como Canle ) para emitir en aberto durante as 24 horas (baixo a marca Catro).

A repartición de canles dixitais desde novembro de 2005 e ata o "apagamento analóxico", é o seguinte:

Operador Canles dixitais* Canles analóxicas
TVE 6
Antena3 3
Cuatro 3
Telecinco 3
Net TV 2
Vexo TV 2
A Sexta 2

* Máximos aos que podía acceder cada operador privado, solicitándoo previamente ao Goberno e presentando o correspondente proxecto. No caso de TVE, as canles xa estaban asignados. O resto de canles que non fosen solicitados polos actuais operadores serían concedidos a outros novos mediante concurso público. As canles analóxicas efectúan emisión simultánea nos sistemas analóxico e dixital (mesma programación, chamado tamén "simulcast"), e xa están incluídos no total de canles dixitais exposto na táboa anterior.

- As novas canles dixitais debían estar no aire antes do 30 de novembro de 2005, ocupando o espectro que se atopaba dispoñible desde a quebra da plataforma Quiero TV, e estipúlase que cada operador debe ofrecer polo menos un 20% de programación diferenciada entre os seus sinais dixital e analóxica. No caso de que un operador opte ao control de sinais adicionais á que posúe na actualidade (ata un máximo das que figura na táboa anterior), esta limitación quedará sen efectos nos sinais de "simulcast" dos operadores.

- Pola súa banda, TVE será o único operador que poida realizar desconexións rexionais na emisión de 5 das súas 6 canles dixitais, posto que o sexto irá na rede de frecuencia única nacional, xunto con canles privadas.

- Asígnanse frecuencias para canles de cobertura insular para as Illas Canarias e Baleares, aumentando así considerablmente a oferta audiovisual propia das illas. Os fogares insulares poderán recibir catro canles locais, catro canles insulares e outros catro autonómicos, ademais dos nacionais.

- Deste xeito, quedaron asignados un total de 21 canles nacionais, todos eles en aberto, acompañados segundo as distintas Comunidades Autónomas por catro canles autonómicas (espérase que sexan oito en Cataluña) e outras catro canles locais, que serán oito en determinadas demarcacións de gran poboación. Xa que logo, en termos medios, os españois terán ao seu alcance unha trintena de canles de televisión, que supera amplamente a oferta analóxica actual.

Os mínimos de cobertura que se deben ir cubrindo coas emisións TDT quedan expostos a continuación:

- 81% de cobertura antes do 31 de decembro de 2005.
- 85% de cobertura antes do 31 de xullo de 2007.
- 88% de cobertura antes do 31 de xullo de 2008.
- 90% de cobertura antes do 31 de decembro de 2008.
- 93% de cobertura antes do 31 de xullo de 2009.
- 95% de cobertura o 3 de abril de 2010 (operadores privados).
- 98% de cobertura o 3 de abril de 2010 (operadores públicos: TVE).

Situación planteada tras o 'apagón analóxico'

- No Consello de Ministros do día 29 de xullo de 2005, no entanto, tamén quedou aprobada a asignación de canles tras o apagamento analóxico, cando todas as emisións serán dixitais:

Operador Canles
TVE 9
Antena3 4
Cuatro 4
Telecinco 4
Net TV 4
Veo TV 4
laSexta 4

É dicir, cada fogar poderá reciibr un total de 33 canles nacionais. A estas cifras haberá que sumar igualmente as canles autonómicas e locais. Así, en cada Comunidade Autónoma tras o apagamento analóxico de 2010 poderá haber dous multiplex operativos para emisións autonómicas (haberá tres en Cataluña). Un destes multiplex terá capacidade para efectuar desconexións provinciais (e que se corresponde co utilizado na actualidade). O segundo multiplex non concederá esta posibilidade, e creará unha rede de frecuencia única de alcance autonómico, xunto co multiplex de TVE.

En cada demarcación existirán entre un e dúas canles multiplex para televisións locais (aínda que segundo o espazo radioeléctrico dispoñible en cada rexión poderán asignarse máis frecuencias a este efecto, se a Comunidade Autónoma considérao oportuno, previa petición ao Ministerio dependente).

Con estas canles multiplex de ámbito local pódense albergar ata 4 ou 8 canles dixitais, dos cales un será en boa parte dos casos de titularidade pública, xestionado directamente polos Concellos que queden dentro de cada demarcación. Actualmente atópanse en proceso moitos dos concursos para obter licenza local nas distintas demarcacións que compón o mapa audiovisual español.

Deste xeito queda establecido un total de 33 canles nacionais, ata 8 autonómicos e ata outros 8 de carácter local, podéndose alcanzar a suma de case 50 canles gratuítas en determinadas rexións do país, ao redor de 40 no resto.

- Sen ningunha dúbida, o ano 2005 foi o ano do relanzamento da TDT, tras dous anos de fracaso e tres de interminable letargo.

APAGÓN ANALÓXICO EN ESPAÑA

Plan de transición

En el Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes 7 de septiembre de 2007, se aprobó el plan de tránsito a la televisión digital terrestre, que establece un calendario por fases para el fin de las emisiones analógicas de televisión en todo el país. Todo el proceso culminará el 3 de abril de 2010 (dentro de 939 días), cumpliendo así la legislación vigente desde que el Ministerio de Industria decidiera adelantar casi dos años el denominado "apagón analógico" en diciembre de 2004.

El texto aprobado divide el territorio español en 73 áreas técnicas y 90 proyectos de transición, agrupadas a su vez en cuatro grupos.

Un área técnica es una zona geográfica cubierta desde un punto de vista radioeléctrico por el centro principal de difusión, los centros secundarios que tomen la señal primaria de dicho centro y los centros de menor entidad que no tomando la señal primaria del centro principal tienen cobertura solapada con él o con alguno de sus centros secundarios (definición tomada desde el Real Decreto 944/2005).

Por su parte, un proyecto de transición es un área técnica, o una parte de la misma, con un tamaño de población que permita mantener el control sobre el avance de las actividades necesarias para la transición a la televisión digital terrestre (TDT) en aquella zona geográfica y suficientemente grande para no poner en riesgo el calendario de la transición integral a la TDT. Un Proyecto de Transición supone una agrupación de municipios y de las estaciones situadas en los mismos.

Grupo 0

Este grupo afecta a tan sólo el 1% de la población y se corresponde con los proyectos piloto de Soria y de A Fonsagrada, entre otros. El cese de señales analógicas, que en este grupo viene precedido por una implicación notable de las Administraciones públicas con la subvención de equipos receptores, sufrirá el apagón analógico el 31 de diciembre de 2008.

El número de emisores que se apagarán será de 194 postes, el 1,5% del total.


Grupo A

Este grupo está formado por núcleos de poboación con menos de 500.000 habitantes, que presentan ademais boa cobertura das emisións dixitais. Neste grupo queda reunido o 11,6% da poboación e o cesamento de sinais analóxicos terá lugar o 30 de xuño de 2009.

Os proxectos que se atopan dentro deste grupo son: Almonaster la Real, Baza, Cantabria Este, Ceuta, Cuenca, Cuevas De Almanzora, Fregenal de la Sierra, Huelva, Illote, A, Lanzarote, Madrid Norte, Mataró, Melilla, Monte Touro, Monte Erga, Muela, A, Navacerrada, Orense Este-Zamora Norte, Oviedo, Pozo Das Neves, Ricote, Ripoll, San Juan Bautista, Santa Eufemia, Santiago, Soria Este, Teruel, Tudela, Utiel, Villamuriel Do Cerrato, Vitoria e Zamora.

Este cesamento afectará a 1.559 emisores e reemisores, ao redor do 12,1% do total.

Grupo B

Este grupo compono poboacións de maior tamaño demográfico (entre 500.000 e 700.000 habitantes). Queda englobado neste grupo o 19,8% da poboación e o cesamento de emisións analóxicas nestas áreas producirase o 31 de decembro de 2009.

Neste grupo quedan enmarcados os proxectos: Alfabia, Alpicat, Ares, Collsuspina, Cáceres Norte, Deserto, Fuerteventura, Xirona, Guadalaxara, Manresa, Meda, Mondúber, Monreal, Monte Oiz, Musara, A, Palma, A, Pechina, Redondal, San Pere Ribes, San Roque, Sierra Lujar, Soria, Tortosa, Valladolid-Ávila Norte e Val Do Tiétar.

Este grupo comprende 3.139 emisores e reemisores (24,3% do total) que deberán ser apagados para a difusión analóxica.

Grupo C

Este grupo é o último que manterá as emisións analóxicas de televisión en España. Está formado por grandes e medios núcleos urbanos que superan os 700.000 habitantes. Engloba ao 67,6% da poboación (máis de dous terzos) e o seu cesamento de emisións culminará todo o proceso de apagado de sinais analóxicos no noso país.

Os proxectos que integran este grupo son: Aitana, Aranda De Douro, Archanda, Arguis, Ávila, Burgos, Carrascoy, Chinchilla, Collserola, Córdoba, Domayo, Gamoniteiro, Guadalcanal, Inoges-Edís, Izaña, Jaizquíbel, Javalambre, Jerez de la Frontera, A Mancha, Lérida Norte, Logroño, Matadeón, Mijas, Montánchez, Pancorbo, Páramo, Parapanda, Pena De Francia, Santander, Sierra Almadén, Torrente, Torrespaña e Valencina de la Concepción.

Este grupo utiliza 8.040 emisores (62,2% do total de emisores), que deberán deixar de emitir sinais analóxicos o 3 de abril de 2010.

Cuestión de cobertura

Actualmente, e tal e como informaba Mundoplus.tv o pasado día 5, a cobertura da televisión dixital terrestre (TDT) no noso país é do 85,38% da poboación, un dato que deberá aumentar ata alcanzar unha cobertura similar á que hoxe día goza a televisión convencional analóxica.

Así as cousas, os futuros incrementos de cobertura previstos e esixidos polo Goberno a través do Plan Técnico Nacional da TDT e o Real Decreto 920/2006, de 28 de xullo, son os seguintes:

- 85% de cobertura antes do 31 de xullo de 2007 (xa alcanzado)
- 88% de cobertura antes do 31 de xullo de 2008 (xa alcanzado)
- 90% de cobertura antes do 31 de decembro de 2008 (próximo compromiso)
- 93% de cobertura antes do 31 de xullo de 2009
- 95% de cobertura o 3 de abril de 2010 (operadores privados)
- 98% de cobertura o 3 de abril de 2010 (operadores públicos: TVE)

Neste contexto, os seguintes incrementos de cobertura acentuaranse naquelas zonas que se inscriban dentro do grupo A, o primeiro en realizar o apagamento analóxico. Deste xeito, facilitarase o desenvolvemento ordenado e progresivo deste complexo proceso que necesita, segundo aconsellaba o Foro Técnico dependente do Ministerio de Industria, de seis meses como mínimo de convivencia entre sinais analóxicos e dixitais para facilitar a transición entre os dous sistemas nos fogares.

O 'apagón analóxico' local, en 2008

Francico Rog, secretario de Estado de Telecomunicacións, recordou este venres que o apagamento analóxico da televisión local deberá realizarse en todo o país o 1 de xaneiro de 2008. Unha vez cumprida esa data, todas as emisións analóxicas de ámbito local existentes pasarán a ter carácter ilegal, polo que serán administrativamente perseguidas para proceder ao apagado e precinto dos equipos de emisión.

No entanto, nin desde o Goberno nin desde as Comunidades Autónomas fíxose anuncio algún sobre a situación das televisións locais naquelas Comunidades Autónomas nas que os concuros de TDT local aínda non foron resoltos. Esta situación podería implicar que as televisións locais dalgunhas Comunidades Autónomas como Cantabria ou Castela e León tivesen que cesar temporalmente as súas emisións analóxicas ata obter a correspondente licenza para a emisión dixital en TDT, algúns meses logo de interromper a súa actividade audiovisual, o que prexudicaría notablemente a viabilidade dos proxectos.

Fonte: mundoplus.tv
_____________________________________________________________

HISTORIA DAS CANLES TDT

- VEO TV:é unha das dúas cadeas de ámbito nacional creadas especificamente para a televisión dixital terrestre en España, cunha licenza adxudicada simultaneamente á de Net TV en 2002. Pertence a Unidade Editorial (pertencente ao grupo italiano de comunicación RCS MediaGroup), tras a absorción do grupo Recoletos (Marca) por parte de Unedisa (O Mundo). Inicialmente tivo tamén no seu accionariado á extinta plataforma de televisión de pago por TDT española, QuIero TV.

Primeiras emisións

En novembro de 2005, durante a fase de relanzamento da TDT en España, dispón de dúas canles en emisión ambos polo múltiplex da canle 66, con cobertura nacional e sen posibilidade de desconexións territoriais. O primeiro, denominado directamente VEO, comeza nesta fase as súas emisións en horario de tarde con catro programas: Escola de Cociña Telva, Fórmula Marca, O Mundo en Portada e Concertos Fundación Guerreiro, aparte dunha Teletienda. O 10 de maio de 2006 ampliou a emisión regular a doce horas de programación, incorporando os primeiros servizos informativos nacidos expresamente para a TDT en España, ademais de programas como Escola de Talento, Aurum presenta, Arait presenta, Na cociña, a novela Ka Ina...


Nova Tempada

A partir do luns 11 de setembro, Vexo Televisión estreará novos contidos, que acompañarán aos xa habituais da canle, chegando ás dezaseis horas diarias de emisión. Información, actualidade, deportes, cine, música, series e motor, entre outros, comporán a súa nova tempada. Un dos protagonistas dela será o cine porque, ademais dos Grandes clásicos, a Filmoteca VO e os "thrillers" de Aurum presenta, tamén haberá o mellor cine de terror na noite fantástica Filmax e de aventuras con Ciclo de ciencia ficción. En canto á programación infantil, esta achegará aos telespectadores aos divertidos personaxes de Hit Kids, programa diario de entretemento, e os monstros destrutores de Ciclo Gamera, que, xunto co anime de Jester e Card Captador Sakura, centrarán esta programación para os máis pequenos. Doutra banda, Vexo segue apostando por Canle Lecer, que ofrece todas as novidades do sector dos videoxogos e as películas, así como pola serie de divulgación científica máis recoñecida en Europa: Didavisión. Ademais, incorpóranse á súa grella Turbo, programa de actualidade do mundo do motor, e Outdoor Workout, o xeito máis cómodo e eficaz de porse en forma cada mañá. E nesta nova tempada tampouco podían faltar os documentais como Voces anónimas (anécdotas e historias reais con misterio) e os relativos ás viaxes.

A segunda canle recibe a denominación de Sony Entertainment Television en VEXO. Na súa primeira fase, no primeiro semestre de 2006, a canle emitiu o sinal de Intereconomía TV. Tras o acordo con Sony, o 12 de xuño de 2006 pasa a transmitir os contidos de Sony Entertainment Television cunha programación baseada en series de ficción; emitindo multileguaje nas súas dúas pistas de audio con subtítulos opcionais en castelán.


Cronoloxía

9 de maio de 2000: Constitúese a nova empresa para acudir ao concurso.

24 de novembro de 2000: Adxudicación da nova canle TDT.

18 de xuño de 2001: Firma do contrato de concesión.

18 de xuño de 2002: Comezo das emisións da primeira canle. Ao principio, para aforrar en custos, repítese en TDT o sinal da canle Expansión TV (pertencente a Recoletos). Tras a venda de Expansión TV ao grupo Intereconomía e o seu conversión n Intereconomía TV, Veo TV continua emitindo o sinal da canle económica ata que o 30 de novembro de 2005, co relanzamento da TDT, pasa a programación de Intereconomía TV á segunda canle.

30 de novembro de 2005: día do lanzamento oficial de VEO TV

12 de xuño de 2006: Sony Entertainment Television en Vexo (SET en Veo) substituiría a Intereconomía no espazo de Veo 2 (segunda canle dixital de Veo TV), comezando a súa emisión en probas.

19 de setembro de 2006: Inicio das emisións regulares de SET en Veo, con emisión de 8:00 a 03:00 de luns a domingo, e coa estrea en aberto en España de series como Veritas, Fenómenos, Kevin Hill e o reality O Gran Reto, ademais de comezar desde o inicio todas as series que emitiron en probas.

29 de novembro de 2006: Inicio das emisións de Tenda en Veo, primeira canle exclusivamente de teletienda, que usa codificación estatística, ocupando menos da metade do tamaño dunha canle normal.


- SETenVEO: O 12 de xuño de 2006 iniciou as emisións en probas 12 horas diarias (de 3 da tarde a 3 da madrugada) cunha programación baseada en series de ficción e películas de cine. Emite o sinal multilingüe (posibilidade de audición en versión orixinal ou dobrada ao castelán) con subtítulos opcionais no teletexto en dous das súas series, O soño americano e Unha vez máis. Cabe destacar que a partir de Setembro utilizasen subtítulos independentes do teletexto (que TVE2 leva usando varios meses). En breve emitirán con sinal panorámica anamórfica (sen bandas negras arriba e abaixo). A súa calidade de audio é de Dolby Surround, e a partir de setembro, Dolby Dixital5.1.

- NET TV: Net TV é unha cadea xeneralista española de televisión dixital terrestre cuxa licencia foille concedida en 2002 xunto coa de Veo TV.

Actualmente esta cadea, dispón de dúas canles en TDT a canle xeneralista sen informativos, Net TV, e outro musical, Fly Music, o cal expandiu o seu horario de emisión.

Net TV pódese sintonizar no mux 66 de TDT, que comparte coas dúas canles Veo TV e Teledeporte de TVE. Fly Music emite polo mux adxudicado a Telecinco, o 68.

Programación

A programación de Net TV proven, na súa maioría, da red de televisións locais de Vocento: Punto TV.

Accionado


2002:

TF1 (francia) 7,0%
SIC (portugal) 7,0%
Radio Intereconomia 8,0%
Europroducciones 9,0%
Viaplus 18,0%
Globomedia 12,0%
Telson 12,0%
Prensa Española - ABC 25,0%


2006:

Pantalla Digital (Vocento) 53,57%
Urecor (Altadis) 18%
Euro producciones 9,84%
Radio Intereconomia 8,75%
SIC 7,65%
Dinamia 2,19%

- Flymusic: Fly Music é unha canle temática de TDT en España, pertencente a Net TV (grupo Vocento). A canle iniciou a súa programación en novembro de 2005.

A programación de Fly Music é musical, con videoclips, entrevistas a artistas, axenda de concertos, etc...

O máis destacado desta son as súas reportaxes, entre os que destacan as coberturas a festivais musicais como o Metrorock, o Summercase ou o FIB.

A canle tamén conta con listas de éxitos semanais e bloques de videoclips de calquera xénero musical.

O 8 de outubro de 2007 ampliou o seu horario de emisións, abarcando desde as 7 da mañá ata as 2 da madrugada

- 24H TVE: A Canle 24 Horas é unha canle de televisión, pertencente a TVE, que emite noticias de xeito ininterrompido para España e o mundo. Comezou as súas emisións o 15 de setembro de 1997, dentro da plataforma de televisión por satélite Vía Dixital, sendo a primeira canle de información continua en España. A programación estrutúrase en bloques de noticias de media hora de duración que comprenden información sobre a actualidade nacional e internacional, sociedade, cultura, economía, deportes e información meteorolóxica. Canle 24 Horas emite o Telexornal Matinal, Os almorzos de TVE, a 1ª e 2ª edición do Telexornal. Produce todos os Telexornais internacionais emitidos por TVE Internacional e realiza gran parte do Telexornal Matinal. Esta canle cambiou o seu logotipo a finais de novembro de 2005 coa súa entrada na televisión dixital terrestre en España.

Emítese por satélite para Europa (a través de Eutelsat) e América (a través de Hispasat 1B). En España, tamén se emite pola televisión dixital terrestre, por Dixital e por Imagenio. Por internet emite a través de streaming coa tecnoloxía Octoshape.

Desde a súa creación foi dirixido sucesivamente por Pedro González, Pedro Roncal e Juan Cristóbal Vidal Doce.

En 2001 Canle 24 Horas foi recoñecido pola Academia de Televisión de España como a mellor canle temática dixital

-Clan TVE: Clan TVE é unha canle de televisión infantil pertencente a TVE, que se emite a través de televisión dixital terrestre, Dixital e imagenio. Comezou as súas emisións o 12 de decembro de 2005. Antes, o seu horario era desde as 7 da mañá ata as 9 da noite, xa que compartía sinal con TVE 50 anos. Actualmente emite durante as 24 horas, pois a Canle 50 anos foi exclusivamente emitido durante o ano da celebración de TVE. En Clan TVE emítense unha ampla lista de series como Os Lunnis, Pretty cure, Pocket dragons, The new worst with (a nova aprendiz de bruxa), Cloud totters, Sabrina, Mision odisea, Little Einsteins...

-Teledeporte: Teledeporte (TDP) é unha canle temática de Televisión Española (TVE) dedicado ao mundo do deporte que empezou a emitir o 14 de febreiro de 1994 a través do satélite Hispasat. Foi a segunda canle desta temática que se implantou en España tras Eurosport e precedeu a Sportmanía, Canle Deporte e Telecinco Sport.

TVE canaliza a través de Teledeporte a súa participación no Plan ADO e por iso pode ser considerado o medio audiovisual de referencia para os deportistas españois que practican modalidades olímpicas.

Nos seus inicios, Teledeporte era gratuíto (unicamente necesitábase dispor dunha antena parabólica) pero en 1997 deixou de selo ao integrarse na oferta de pago de Vía Dixital, transformada posteriormente en Dixital . Esta canle, que se difunde por diferentes plataformas audiovisuais, volve ser actualmente un medio de comunicación gratuíto grazas á Televisión Dixital Terrestre. Grazas ás novas tecnoloxías, a canle exponse ofrecer contidos en sistema dixital que permitan desenvolver unhas formas de información complementaria ás transmisións e gravacións mediante datos e gráficos que poidan ser solicitados polo telespectador.

Nos anos 80, TVE-1 emitía a última hora da noite un programa deportivo presentado por Frederic Porta e Elena Sánchez chamado Teledeporte. A televisión pública recuperou esta denominación para chamar así á canle temática sobre deportes que puxo en marcha a mediados dos 90.

Actualmente, Teledeporte opera desde o Centro de Produción de Programas de TVE en Sant Cugat do Vallès (Barcelona), emite as 24 horas ao día (con redifusión do mellor da xornada anterior durante a madrugada) e diríxese a un público heteroxéneo e potencialmente numeroso.

Para os Xogos Olímpicos de Pequín 2008 está previsto o lanzamento dunha versión en alta definición da canle.

As transmisións desde o lugar dos feitos e as retransmisións desde os locutorios de Madrid e Sant Cugat son o alicerce da programación de Teledeporte, cuxa prioridade é ofrecer en directo o mellor do deporte español que estea en competición neses momentos.

A redifusión doutros espazos de produción propia emitidos por outras canles de TVE, como O roldo, Deporte.É, Zona ACB, Historias como unha seda e Olímpicos, complementan a programación de Teledeporte, así como os bloques publicitarios e os chamados axustes (pezas de duración variable cuxo propósito é completar a grella entre unha transmisión e outra). Dentro desta última categoría, podemos atopar videoclips musicais (que adoitan servir tamén como autopromociones da canle en si ou dalgúns acontecementos próximos no tempo), reportaxes (ben extraídos dos espazos anteriormente mencionados, ben elaborados ad hoc) e programas de produción allea, como o magazín Camiño a Pequín.

En Teledeporte, clásicos recupéranse do arquivo de TVE as transmisións do pasado que no seu día tiveron gran repercusión ou que teñen un eco no presente, por exemplo con motivo dunha efeméride.

No pasado, baixo a marca Polideportivo, emitíanse bloques de noticias a determinadas horas do día. Tamén, houbo espazos de entrevistas e un noticiario (que corresponde á primeira etapa de Deporte.É), que desapareceron da programación para, entre outros motivos, dar prioridade ás transmisións.

Os Xogos Olímpicos e os Xogos de Inverno; o Mundial de Motociclismo; lígaa ACB e a Euroliga; a Liga Asobal, a Liga Nacional de Fútbol sala; a Superliga de voleibol; a OK Liga de hockey patíns; o Roland Garros, o Aberto de Australia e os ATP Masters Series; o Tour de Francia e a Volta a España e outras destacadas probas ciclistas organizadas pola UCI; a europea Heineken Cup de rugby; os Mundiais e Europeos de Atletismo e Natación? son os principais acontecementos que emite Teledeporte. Ademais, desde agosto de 2007 ofrece en directo un partido de cada xornada da Premier League inglesa de fútbol.

- Antena.neox: con programación juvenil e infantil como reposicións de series e programas de Antena 3.

- Antena.nova: orientada a muller, ten unha programación dedicada a beleza, psicoloxía, entretemento,.... con series e telenovelas de Antena 3

- CNN+: é unha canle temática de televisión de 24 horas de información lanzado o 27 de xaneiro de 1999 producido por Compañía Independente de Noticias de Televisión, empresa participada nun 50% pola compañía española Sogecable - Grupo PRISA e noutro 50% pola compañía estadounidense Turner Broadcasting - Grupo Estafe Warner (propietaria da cadea de información continua CNN)

Actualmente os seus estudos centrais atópanse no edificio de Sogecable situado na localidade madrileña de Tres Cantos.

Pode verse a través da plataforma de televisión vía satélite de pago Dixital e tamén gratuitamente a través da Televisión Dixital Terrestre.

- 40 Latino: 40 Latino é unha canle de televisión español que se atopa nas plataformas dixitais de pago (Imagenio, Dixital ,etc.). Tamén se atopa dentro do paquete de canles gratuítas da TDT dentro do Multiplex de Cuatro. É de temática musical pero dirixido unicamente aos artistas e cancións latinos. Á súa vez, está dispoñible para TDT e pertence ao grupo de información de 40 TV e Os 40 Principales (radio).

- Telecinco Estrelas: é unha canle de ficción, pertencente a Telecinco, que emite 24 horas ao día e que se emite a través de TDT. Os contidos de Telecinco Estrelas son series produción propia de Telecinco, tanto actuais como antigas. tamén emite en directo conexións coa casa de Gran Irmán na novena edición deste programa

-Telecinco Sprort: Telecinco Sport é unha canle de noticias deportivas a nivel internacional, pertencente a Telecinco, con información especializada 24 horas ao día e que se emite a través de TDT.

Os contidos de Telecinco Sport son fornecidos por Eurosportnews, do grupo Eurosport, que son basicamente boletíns informativos relacionados con acontecementos deportivos nacionais e internacionais nun horario entre as 7.30 da mañá e a 1 da madrugada.

Inicialmente emite informativos deportivos cada 15 minutos e os fins de semana o magazine do motor MÁIS QUE COCHES COMPETICIÓN.

Tamén repite as carreiras da Fórmula 1 e de Superbikes.

As retransmisións en directo ou diferido limítanse a acontecementos deportivos cuxos dereitos televisivos son propiedade de Telecinco ou Eurosport unicamente; xa que, para moitas retransmisións que fai Eurosport, os dereitos televisivos para España son de TVE.

Así que Telecinco achega o mundial de Fórmula 1, Superbikes e as finais da copa do rei; e Eurosport campionatos de billar, dardos, o home máis forte do mundo e os partidos da seleccion española de futbol sala, etc.

- Hogar 10: é unha nova canle da Televisión Dixital Terrestre que substituíu a Telehit empezando as súas emisións o 31 de xullo de 2007 ás 20:30 h. co primeiro programa de Hoy Cocinas Tú, presentado por Eva Arguiñano. Esta canle pertence a laSexta e emite por TDT a través do múltiplex 69 (xunto a Antena 3, Antena .NEOX e Antena .NOVA).

A programación actual está composta por programas de bricolaxe, cociña, telenovelas, programas de saúde, concursos, espazos de humor, reposicións de laSexta, etc. A nova cadea fará unha aposta polas telenovelas e para iso contará con Esmeralda e Así son elas, producións do socio de laSexta, Televisa. A primeira delas narra unha historia que vira en torno ao amor, con historias paralelas, odios, celos, lealdades e traizóns, Así son Elas conta unha conmovedora historia de seis mulleres maduras que se reencontran.

A canle inclúe unha programación diversa e co obxectivo de chegar a todos os públicos. A través de programas como Sabor de Hogar, abordan os temas de cada día relacionados co lecer, a gastronomía, decoración, saúde, familia, ou Internet. Unha das apostas fortes de Hogar 10, é o seu programa de gastronomía, dirixido por Eva Arguiñano, e onde cociña menús diferentes a través de Hoy cocinas tú.

Fonte: wikipedia

Revista 'Mellora a cobertura TDT en...' Nº2

Teño tres temas que ten que ver coa cobertura TDT en Galicia e coa TVG
_____________________________________________________________

O GOBERNO FAI PÚBLICOS OS DATOS DE COBERTURA TERRITORIAL DA TDT AUTONÓMICA

O goberno galego informou, en resposta ao BNG, dos datos de cobertura territorial do TDT nos 315 concellos galegos. Estas cifras constatan algúns elementos significativos como os "fortes contrastes" da cobertura entre concellos como Entrimo, con só o 3,41% do seu territorio con cobertura e Rábade ou Paderne de Allariz co 100%.


O deputado nacionalista Fernando Blanco Parga interesárase na súa iniciativa pola cobertura poboacional que se ten acadado até este momento e os investimentos que se van facer para acadar o marcado no Plan Técnico Estatal da Televisión Dixital Terrestre, isto é, a cobertura do 90% da poboación antes do 31 de decembro de 2008.

O parlamentar do BNG destaca o feito de que os datos facilitados polo goberno "tan só nos poden dar unha idea aproximada da cobertura real desta nova tecnoloxía xa que, en lugar de falar de poboación afectada, fálase de cobertura territorial".

As cifras ofrecen algúns contrastes moi significativos, entre poboacións como a mencionada Entrimo ou Pontedeva, con tan só o 4,59% do territorio cuberto e os seis únicos concellos galegos que teñen actualmente o 100% do seu territorio cuberto: Taboadela, Xunqueira de Espadanedo, Portas, Rábade, Sandiás e Paderne de Allariz.

Asemade, o Goberno informa dun incremento do 17% da partida orzamentaria destinada no exercicio 2007 a axudas aos concellos para a realización de estudos de cobertura, planificacións técnicas, proxectos técnicos e para os investimentos en infraestrutura de difusión de baixa potencia en rede de frecuencia única no marco da TDT.

A Secretaría Xeral de Comunicación informa na súa resposta sobre o traballo desenvolvido e explica que "dentro das súas posibilidades, está axudando a financiar os investimentos dos concellos para mellorar a cobertura da TDT. A través de Retegal estase a asumir o sobrecusto de mantemento da rede principal autonómica de difusión da televisión dixital".

Blanco Parga pede que se faga un esforzo para que as cifras reais se correspondan cos obxectivos e lembra que xa en decembro de 2005 tiña que se ter acadado a cobertura para o 80% dos galegos/as.

Fonte: Sociedadedainformacion.eu

____________________________________________________________
A TDT NON CUBRE TOTALMENTE A NINGUNHA GRAN CIDADE GALEGA

o sistema de televisión digital terrestre (TDT) só cubre de maneIra exhaustiva seis localidades galegas, pero ningunHa das sete principais cidades, según datos da Xunta de Galicia divulgados o pasado 21/11 polo BNG.

Esta formación subliña nun comunicado que dos 315 municipios galegos hai "fortes contrastes" na cobertura dese sistema que transporta a señal das canles de televisión e que debe sustituir nos próximos anos as actuais emisións por vía analóxica o conxunto dos países europeos.

Destaca que "as seis únicas poblacións galegas que teñen actualmente o 100 por ciento do seu territorio cuberto" son Taboadela, Xunqueira de Espadanedo, Portas, Rábade, Sandiás y Paderne de Allariz.

"Ningunha das siete cidades galegas teñen cobertura total", subliña o BNG, sempre en base aos datos proporcionados pola Xunta de Galicia sobre "cobertura territorial", pese a que esta formación política había pedido datos sobre "cobertura poblacional", é decir, sobre o número de persoas que efectivamente dispoñen dese sistema nos seus domicilios.

O BNG, que goberna na Xunta en coalición co PSdeG, indica que según os datos facilitados polo Gobierno autonómico a cobertura da TDT é en Carballeda de Valdeorras de 19,61 por ciento del territorio, en Lobios del 18,3 por ciento y en Beade del 11,48 por ciento, aunque en Entrimo tan sólo alcanza al 3,41 por ciento.

Fontes da Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta consultadas por Efe indicaron que a "cobertura poblacional" da TDT nas grandes cidades galegas é "cercana ao 100 por cen".

Puntualizaron que a penetración da Televisión Digital Terrestre depende dos emisores da señal, e precisaron que a cobertura da TVG "supera o 92 por cento" dos fogares.

Añadiron que no caso del ente público TVE a "cobertura poblacional" se encuentra en Galicia "alrededor do 85 por ciento" e que los canales privados chegan ao 70 por cento.

____________________________________________________________
A TVG PODRÁ VERSE EN ZAMORA, ASTURIAS E LEÓN

o Borrador redactado polO Gobierno estatal autorizará a creación dun nOvo múltiplex para televisións públicas das comunidades colindantes.
Un Real Decreto redactado polo Gobierno Español permitirá garantizar cas emisións das televisións públicas Autonómicas se puedan recibir nas Provincias Veciñas. Desta maneira as zonas de León,Zamora,e Asturias podrian ver gratis e a través da TDT as emisións da TVG.
O Borrador foi remitido ao Consejo Asesor das Telecomunicaciones e a sociedade da Información, para que se le dea o visto bueno. No Principio, contempla a concesión dun multiplex adicional,onde habría ata catro canles de Televisión máis para as comunidades autónomicas,coa característica de que solo serán empleados por operadores públicos.
Cuando se aprobe o proxecto,se acabará coa situación de ilegalidad que afectaba as emisiones da TVG nas comunidades veciñas. É preciso en todo caso un convenio entre os gobernos das comunidades implicadas para poder levarse a cabo.


Fonte: A VOZ DEL EO-NAVIA

As novas televisións dixitais TDT se preparan para facerse un oco no mercado audiovisual galego

Na sesión dedicada as TDT autonómicas, Suso Iglesias, director xerente da TVG, considerou que existe “demasiada literatura e angustias sobre o escenario futuro” e recordou que a televisión dixital “non é máis que unha tecnoloxía de relevo”, que acercará calidad e servicios interactivos que agora non existen, e que polo tanto “xenerará máis traballo e riqueza orredor dos medios audiovisuais”. Indicou ca intención da TVG e desenrolar de maneira gradual catro canles dixitais diferentes que permitan ao ente público levar a cabo suas funcións “como televisión dun país”. Estas canles dedicarán-se nun caso á programación xeneralista, noutro a aspectos máis específicos de servicio publico, con contidos infantis, xuveniles e culturais –comenzará a mediados do 2008-, en terceiro lugar unha canle exclusivo de noticias –no 2009, una vez rematado o proceso interno de dixitalización da TVG- e, posteriormente, un carto canal do que aún estase a delimitar o seu plantexamento de contidos.


No que respeta aos operadores privados de ámbito autonómico, aunque coincidían en que os avances tecnolóxicos estimulan sempre a xeración de riqueza e o crecemento dos mercados, afirmaron ca alta competitividad neste sector forzará a súa concentración e que o todos os proxectos prosperen, especialmente no caso das televisións locales. Para Carlos Carballo, responsable da TDT de Voz Audiovisual –Grupo Voz- “os que consigan un 10% de cuota de pantalla serán líderes” no mercado galego, “e nós loitaremos por ser líderes”, añadíu. Na súa opinión, as canles tendrán que recurrir ás compras sindicadas e os contidos de costes afinados, con formatos creativos, posto que o mercado publicitario crecerá un pouco pero non será suficiente. Como é lóxico no caso do Grupo Voz, a información tendrá un peso importarte nesta TDT, sen desdeñar o entretemento e a ficción. Voz Audiovisual ha previsto poner en marcha en Santiago as instalacións técnicas da noticia emisora no 2008 e iniciar as emisiones en pruebas a mediados o finales do 2009.

Rafael Ramos, responsable da TDT de Popular TV-Cope, señalou que o seu grupo ten a intención de emitir en dixital dende Santiago antes de que remate o presente ano –xa o fan en analóxico-, aunque a tramitación dos permisos municipais necesarios levan retraso. Neste sentido, pediu o apoio da administración pública para adaptar as instalacións así como para impulsar a antenización das viviendas. Tamén no que respeta ás infraestructuras, subraiou que os costes de emitir en dixital en Galicia son moi caros en comparación co resto do estado –pola dispersión da población- e pidiu que a administración autonómica, a través de Retegal, axude aos operadores privados a chegar ao rural para evitar un xoven boquete tecnolóxico coas urbes. No relativo aos contidos, recordou que o compromiso de Popular TV-Cope inclue a emisión de catro horas diarias de programación propia en horario prime time, con informativos en galego e documentales. O obxetivo para o 2012 ou 2013 é chegar ao 3% da audiencia gallega.

Fonte: web academia galega do audiovisual