domingo, 20 de enero de 2008

Dahlia TV cre que a TDT española ten cabida para un paquete de contidos "premium" de pago


Dahlia TV é o nome dunha nova empresa española que pretende comercializar un paquete de tres ou catro canles de pago na TDT a dez euros mensuais. A empresa pretende comezar a súa comercialización en xullo próximo aínda que xa estará operativa na próxima privamera. Pero para iso, haberá que modificar algún aspecto da actual lei de TDT...O seu director xeral, Fernando Ojeda, concedeu unha entrevista

En 2000, o Goberno sueco auspicia unha plataforma de TDT de pago, Boxer, con actualmente 850.000 abonados. O seu conselleiro delegado sae de devandita compañía e reúne a unha serie de investidores para montar a mesma experiencia en Finlandia. En devandito país, produciuse, en setembro, o apagamento analóxico, momento que foi aproveitado porque todos os fogares de alí xa dispuñan de receptores de TDT para ler cartóns. E tamén existía un operador de TDT de pago por eventos. De modo que se lanzou un paquete de tres canles a dez euros mensuais. Ao cabo dun ano, conseguiron 185.000 subscritores, nun país con 2,5 millóns de fogares. E esta idea é a que quere trasladarse a España. Aquí, a empresa montouse fai agora case un ano.

T.D.- Que potencial ten ?

F.Ou.- Non estamos falando dunha plataforma de pago ao estilo de Dixital ou Ono, senón dun operador ao servizo de todas as canles en aberto, que o utilizarán para lanzar servizos de pago atractivos, que xerarán audiencias importantes. Realmente, non é unha TDT de pago, senón de mini-pago. Estamos pensando en catro canles a dez euros ao mes. Dirixímonos ao 75 por cento dos fogares españois que non están dispostos a pagar por ver televisión. Tamén é un arma para que as TV?s en aberto xoguen en ambos os campos, o aberto e o pago. Terán que investir en contidos, que primeiro darán en pago e logo, en aberto.

T.D. A nivel empresarial, cal é o modelo?

F.Ou.- A nosa idea é crear unha plataforma independente que xestione a TDT de pago. É importante que só exista unha porque, en teoría, cada canle podería aparecer co seu propio cartón de pago pero isto suporía para os usuarios moita molestia en número de equipos e cartóns. De forma que cunha soa plataforma, a nosa, comercialízase un só cartón, incentívanse e subvencionan os descodificadores no mercado, axúdase no custo dos contidos e reparte coas diferentes canles os ingresos por número de abonado.

T.D.- Como está reaccionando o Goberno español?

F.Ou.- Tamén nos puxemos en contacto co Ministerio de Industria para convencerlle de que se non existen contidos atractivos na nosa TDT, chegar ao apagamento en abril do 2010 será difícil porque os contidos existentes na actualidade non son o suficientemente atractivos como para que os usuarios compren equipos masivamente.

T.D.- Pero hai que cambiar a lei actual?

F.Ou.- Relativamente. Existen unha serie de concesións de TDT que si permiten servizos interactivos de valor engadido (pago por evento). Outras, non, como as novas, Catro e laSexta. Neste contexto, o Ministerio asegurounos que calquera cousa que axude á dixitalización será benvida. Pero como non poden competir en desigualdade de condicións as diferentes canles, o lóxico sería igualar todas as licenzas. Publicamente, Francisco Ros, secretario de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información, xa se situou, asegurando que se todas as televisións piden igualar as súas licenzas, estará de acordo en facelo.

T.D.- Os usuarios vanse a queixar de que terán que gastar máis diñeiro nun novo descodificador?

F.Ou.- Os usuarios gastáronse polos zappers entre 50 e 60 euros. Tendo en conta que existen entre 2,5-3 televisores de media por fogar, o normal é que os zappers desprácense ao dormitorio e o novo descodificador emprácese no salón de estar sen problema algún. O mesmo ocorre cos computadores. Nós intentaremos conseguir contidos de pago moi atractivos e nos puntos de venda, subvencionaremos o diferencial de prezo que hai entre un zapper e un descodificador de cartóns para o noso proxecto.

Fonte: sateliteinfos