jueves, 18 de diciembre de 2008

Todos a un tempo: a televisión dixital terrestre (TDT) poderá ser de pago

Están convencidos. Os empresarios audiovisuais téñeno claro e así llo fixeron saber á súa interlocutora directa no Goberno. A mensaxe trasladada á vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega foi claro e diáfano: a televisión dixital terrestre (TDT) terá que aceptar o formato de pago para algúns contidos se quere ser viable.

Trátase dunha cuestión de supervivencia do propio modelo de negocio da TDT. Así o volveu a recordar onte Pedro Xota Ramírez, director do diario O Mundo, na súa intervención no foro Nova Economía da Comunicación. O xornalista rioxano avogou porque o Goberno, que subtrae recursos publicitarios ao sector privado cos medios de comunicación públicos, sexa sensible a esta demanda.

Na mesma dirección manifestouse tamén onte o conselleiro delegado da Sexta, a cadea das produtoras, nun almorzo mantido con xornalistas. No encontro, José Miguel Contreras recoñeceu que ?é imposible que a TDT sexa rendible sen formato de pago. Non pode haber 40 canles en aberto vivindo só da publicidade. Sinxelamente, é imposible?.

O apagamento analóxico programado para abril de 2010 debuxa un escenario cheo de incertezas que as xeneralistas pretenden despexar. Para iso, parte dos seus esforzos, canalizados a través da súa patronal UTECA, céntranse en que a futura Lei Xeral Audiovisual recolla a maior parte das súas demandas, entre outras a posibilidade de que as canles de TDT emitan en pechado (pago por visión).

Igualmente, a loita das privadas ten no seu punto de mira ás televisións públicas. Por unha banda, reclaman unha redución do número de canles en TDT habilitados para as televisións públicas co obxectivo de ?facer viable o sistema?. Por outro, aspirar a parte dos 500 millóns de euros que RTVE ten previsto ingresar para 2009 en concepto de publicidade.

A fragmentación de audiencias que implicará a chegada das novas canles dixitais representa o maior temor para as grandes cadeas xeneralistas e o seu modelo de negocio. Neste escenario, o papel que xogan as televisións públicas na repartición do mapa audiovisual é cuestionado polas súas competidoras privadas, que viron como os ingresos publicitarios en 2008 descenderon un 12%.

A tdt chegará a finais deste mes a 160.000 novos fogares e alcanzará unha cobertura do 90% da poboación

A televisión dixital terrestre (TDT) deberá chegar a finais deste mes a 160.000 novos fogares españois, coincidindo coa culminación da fase cuarta do Plan de Extensión da Cobertura da TDT aprobado polo Goberno.

Segundo ese plan, a cobertura técnica da TDT debe alcanzar o 31 de decembro ao 90% da poboación, despois de que na anterior fase, a terceira, que concluíu o pasado 31 de xullo, superásese lixeiramente o 88% establecido pola normativa e materializásese nun 89,15%.

Unha vez finalizado 2008, quedarán pendentes, coa vista posta no "apagamento analóxico" de abril de 2010, unicamente dúas fases de ampliación, que serán as máis custosas en termos económicos e xeográficos, segundo recordou hoxe a asociación Impulsa TDT no seu último informe mensual, correspondente a decembro.

O 31 de xullo de 2009, á conclusión da fase quinta, a TDT chegará ao 93% da poboación. E para rematar, a fase sexta, que finalizará o mesmo día do "aceso dixital", suporá o establecemento da máxima cobertura prevista pola normativa: 98% da poboación para as televisións públicas e 95% para as canles privadas nacionais.

18 MILLÓNS POTENCIAIS Segundo o último EGM, un 58% da poboación española, é dicir 9,3 millóns de fogares, xa ven as canles TDT vía TDT ou outras plataformas de pago. Destes máis de nove millóns de fogares, un 45%, é dicir 7,3 millóns de fogares, fano exclusivamente mediante o sinal dixital terrestre.

Este universo de fogares que reciben o sinal TDT en España a peche de 2008 supón xa un mercado real superior aos 18 millóns de telespectadores, unha das cifras máis altas de Europa. Excluíndo a España, soamente seis países da UE ten poboacións por encima desta cifra.

A cota de pantalla da TDT sobre o total do consumo televisivo supera os 20 puntos, cun crecemento mensual próximo aos dous puntos de "share" no mes de novembro. Esta subida débese a un incremento de 830.000 individuos que conectan diariamente coa TDT respecto ao mes anterior (que xa alcanzaba os 9,5 millóns de individuos ao día), cun consumo medio diario en TDT de case dúas horas.

Impulsa destaca no seu informe que o rexistro de vendas de equipos TDT en outubro foi o maior de 2008 xunto ao mes de xaneiro, un mes que ostentou a marca anual, con tan só 12.000 unidades máis, e superou en 127.000 unidades a cifra mensual media do ano en curso. O incremento de outubro de 2008 con respecto ao mesmo mes de 2007 achégase aos 200.000 equipos.

O indicador do contacto medio diario da TDT presentou en novembro unha evolución destacada, cun alza de 830.000 novos espectadores. Este incremento eleva a audiencia potencial efectiva da TDT ata os 9,5 millóns de individuos de 4 e máis anos.

DÚAS HORAS Ao DÍA En correlación coa progresión dos demais indicadores de audiencia da TDT, os minutos de consumo dos usuarios tamén manifestan un incremento positivo en novembro. Os espectadores que posúen TDT nos seus fogares dedican a esta 115 minutos diarios (1 hora e 55 minutos), once minutos "per cápita" máis que no mes anterior.

As comunidades de Cataluña, Valencia e Andalucía mostran a maior intensidade relativa no uso da TDT: eses tres territorios superan en media as dúas horas diarias de consumo dixital terrestre.

No seu informe, Impulsa TDT recorda que en España está pendente de definición un plan de asignación de frecuencias "post apagado", o que xera "certa incerteza" entre os radiodifusores, "que aínda descoñecen en que canles emitirán no novo escenario e pola posible utilización futura de parte destas frecuencias (o denominado dividendo dixital)".

Outros países europeos están xa nunha fase máis avanzada: Francia xa transmite cinco canles en alta definición en TDT e tomáronse decisións no referente ao dividendo dixital.

O Reino Unido está planificando adiantar o lanzamento das emisións en HD para o ano 2010, e Italia conta cunha gran maioría do parque de receptores TDT con mhp incorporado.

"É de esperar que as próximas actuacións da Administración aborden a regulación destas cuestións e axuden a diminuír as incertezas, á vez que a impulsar nos últimos meses a implantación da tecnoloxía dixital terrestre en España nunha contorna de maior competencia pola proliferación de canles en aberto xerada pola TDT cunha fonte de ingresos que proveñen fundamentalmente da publicidade, altamente sensible aos ciclos económicos", indica o informe.